U letenského metronomu probíhaly zatěžkávací zkoušky, most mezi Bubenskou a Železničářů je zprůjezdněn

3.11.2019
Fefík

Na základě odborných posudků, které si hlavní město nechalo zpracovat, byl prostor na Letné u metronomu 19. září preventivně uzavřen z důvodu bezpečnosti návštěvníků tohoto oblíbeného místa. V průběhu října byly realizovány zátěžové zkoušky, které ukázaly, že podstavec bývalého Stalinova pomníku je stabilní a může být opět zpřístupněn.

Nadále pokračují rozsáhlé diagnostické a analytické práce v podzemí. Jedná se především o železobetonovou konstrukci a její budoucí zajištění. Po dokončení stavebních úprav a splnění veškerých standardů z hlediska bezpečného užívání stavby a jejího blízkého okolí bude moci prostor opět sloužit pro kulturu.

Druhá zpráva z Holešovic je ještě příznivější.
Údržbové a sanační práce mostu přes železniční trať mezi holešovickými ulicemi Bubenská a Železničářů, které měly probíhat až do 21. listopadu, skončily o 21 dní dříve a přemostění je už bez omezení průjezdné.

most železničářů+
Most Bubenská - Železničářů
(Fefík)


Nepřehlédněte