Uběhlo 600 let od vypálení kláštera v Sedlici. Jak město připomene tuto tragickou událost?

24.4.2021
Marie Macková

Když v době husitských válek propuklo vraždění, vypalování a plenění klášterů,  snažili se sedlečtí mniši zachránit alespoň část cenností odvozem do zahraničí. Kostel se však převézt nedá, a tak 24. dubna 1421 došlo ke kruté bitvě, zavraždění mnichů a vypálení kostela. Jeho původní podoba se nedochovala.  Po vypálení stál jako memento na předměstí Kutné Hory celých 279 let, než došlo k jeho obnově ve stylu Santiniho barokní gotiky. Naději, že i věci zdánlivě navždy zničené mohou  znovu povstat k nové kráse, dal kostelu na přelomu 17. a 18, století opat Jindřich Snopek.

I když v současné době není možné uspořádat původně plánované akce, Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec, našla způsob jak přitáhnout pozornost veřejnosti a obohatit veřejný prostor zajímavou aktivitou.

Celý týden od 19. do 25. dubna se večer co večer v průčelí katedrály rozzáří červené světlo připomínající smutné výročí. Kolem osmé hodiny večerní,  v době stmívání přicházejí jednotlivci s fotoaparáty, aby si zachytili průčelí kostela v neobvyklém rudém světle. Za bílého dne je možné se zastavit u výloh sedleckého infocentra, ve kterém je pro kolemjdoucí instalována výstava  grafik  Jiřího D. Dostála z publikací Sedlec a Tabačka, které mapují proměny areálu sedleckého kláštera od jeho vzniku až do období velké rekonstrukce z přelomu 17. a 18. století.

Doufejme, že se již brzy  budou moci návštěvníci při prohlídkách katedrály Nanebevzetí P. Marie a Jana Křtitele seznámit s bohatou historií, architekturou i cennými artefakty v interiéru kostela.Nepřehlédněte