Úprava nábřeží u Stromovky. Na výběru studie se může podílet i veřejnost

20.11.2020
Anna Julie Řehořová

Upravené nábřeží by mělo po rekonstrukci nabídnout svým návštěvníkům místo pro relaxaci i v části za železniční tratí, kde se lze v současné době nejčastěji setkat s vandalstvím či třeba nelegálním rozděláváním ohně. Pro účely grilování však v nedávné době vzniklo několik míst k legálnímu rozdělání ohně ve zrekonstruovaném prostoru za Výstavištěm. Díky úpravě části za tratí by se mělo ulevit centrální části parku. Zároveň by se také zlepšilo propojení ze Stromovky na Císařský ostrov a dále do Troji k Zoo Praha a Trojskému zámku. Trojská kotlina tak možná konečně bude vypadat jako jeden celek.

Zklidnění dopravy na nábřežní cestě, ale i otevření kavárny a hygienického zázemí na nábřeží, což v této části parku všechno chybí. Obnovou by měl projít také most na Císařský ostrov, zatím však není jasné, jak bude vypadat. V úvahu se však dostává třeba zvedací lávka, jež by umožnila proplouvat plavebním kanálem. Kateřina Zelingerová z Institutu plánování a rozvoje uvedla: „Po schválení studie je možné prioritně připravit dočasná opatření, která například zklidní okolní dopravu.“ Celková proměna tohoto území je dlouhodobým projektem. Jeho realizace je odhadována na rok 2026.

Královská obora neboli Stromovka je jedním z nejstarších parků v Praze, jenž vznikl jako lovecká obora. V uplynulých letech zde již došlo k opravě rybníků. Byl také vytvořen nový rybník v místě bývalého Rudolfova rybníka, v jehož místech byly podmáčené pozemky. Trojská kotlina je obecně velmi cenným přírodním územím, ale tratí na tom, že jde o fragmentované území s řadou správců a majitelů, a především s řadou různorodých zájmů. Na veškerých změnách však má možnost se podílet i široká veřejnost. Budoucí podobu Trojské kotliny je možné si zvolit na webových stránkách IPR Praha. „Na tyto projekty bude Praha usilovat o dotační tituly z Evropských fondů,“ uvedl Petr Hlubuček, náměstek primátora pro oblast životního prostředí.

Online anketa nabízí tři projekty pro Trojskou kotlinu. Výsledky ankety budou následně sloužit jako podklady pro architekty ke zpracování dopracování studií. „Hlavní město v současnosti připravuje celý soubor projektů revitalizací pražské říční krajiny. Kromě Trojské kotliny je to Rohanský ostrov, Štvanice. Na jižní straně Prahy čeká rozvoj rekreační oblast soutoku Vltavy a Berounky. Praha se tak přiblíží Mnichovu, který je známý svojí úspěšnou revitalizací řeky Isar o délce osmi kilometrů, která se tak přiblížila lidem i přírodě,“ vyjádřil se Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje. Mezi další plánované projekty patří revitalizace řeky a vytvoření nových přírodních a rekreačních ploch. Finální výsledky však bude schvalovat rada města až v létě roku 2021.Nepřehlédněte