• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Úsilí o zachování hostivického depa pokračuje. I přes tvrdá úskalí!

  30.4.2021
  Andrea Cerqueirová

  Předseda Klubu historické techniky Praha Marek Kubík přes všechna úskalí pokračuje v úsilí o zachování depa, kde byl mohlo vzniknout kupříkladu dopravně-technické muzeum. Z tohoto důvodu oslovil i Hnutí Duha či soukromou firmu, která by ráda pomohla. Navázal s nimi komunikaci.

  „Železniční depo bylo postavené kolem roku 1872 v souvislosti s budováním železniční trati Praha-Smíchov – Hostivice společností Buštěhradské dráhy,“ připomněl Marek Kubík něco z historie. S tím, že zmíněná dráha vznikala v letech 1868-1872.

  Objektu stále hrozí demolice

  Depo je ve vlastnictví státu, přičemž právo hospodařit s tímto majetkem má státní organizace Správa železnic (část dalších objektů ve stanici patří Českým drahám). V rámci připravované rekonstrukce trati Praha – Kladno mu hrozí demolice. A to navzdory tomu, jak uvedl Kubík, že je objekt v relativně dobrém technickém stavu.

  Hostivické depo nebude prohlášeno kulturní památkou. Dál mu hrozí demolice!

  Náš REGION již informoval, že předseda Klubu historické techniky Praha podal návrh, aby železniční depo v Hostivicích bylo prohlášeno kulturní památkou. Ministerstvo kultury však nezahájilo správní řízení. Odůvodnilo to mimo jiné tím, že si váží zájmu spolku o zachování kulturní dědictví a připouští, že se ze stavebně typologického hlediska jedná o zajímavou drážní architekturu z 2. poloviny 19. století, ta se ale nenachází v autentickém stavu.

  Plány na vznik dopravně-technického muzea

  „Objekt depa plánujeme při rekonstrukci uvést do původní podoby, a to včetně obnovy druhé koleje. Depo náš spolek hodlá využívat jako dopravně-technické muzeum a zázemí pro další aktivity, v objektu plánujeme zřídit expozici Buštěhradské dráhy, modelové kolejiště, kancelář spolku, jednací místnost (možnost jejího pronájmu pro další zájemce) a další výstavní a skladové prostory,“ nastínil Kubík záměr klubu v materiálu, který předal zástupci Hnutí Duha. To vše bude možné pouze tehdy, když se depo podaří zachránit.

  Budovy na železniční stanici Hostivice

  Neutuchající úsilí o záchranu hostivické výtopny

  Přidal i časovou osu celého úsilí, které se datuje k lednu 2015, a seznam subjektů, jež záměr spolku oslovil. Ať již město Hostivice, Národní památkový ústav, Krajský úřad Středočeského kraje, Klub historie kolejové dopravy, Mladoboleslavský železniční spolek, Spolek příznivců parních motorových lokomotiv Lužná u Rakovníka, Místní akční skupina Kladenska a Prahy-západ a další.  Nepřehlédněte