• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Hostivické depo nebude prohlášeno kulturní památkou. Dál mu hrozí demolice!

  19.1.2021
  Andrea Cerqueirová

  Ministerstvo kultury nebude zahajovat správní řízení. Reagovalo tak na návrh předsedy Klubu historické techniky Praha Marka Kubíka prohlásit kulturní památkou železniční depo v Hostivicích. Objektu, v němž by skupina lidí ráda vytvořila dopravně-technické muzeum, totiž hrozí demolice.

  Ministerstvo kultury v dopise, jehož kopii má Náš REGION k dispozici, uvedlo, že si velmi váží zájmu spolku o zachování kulturního dědictví „a v předmětné věci připouští, že se jedná ze stavebně typologického hlediska o zajímavou drážní architekturu z 2. poloviny 19. století, kterou by bylo vhodné v rámci přípravy projektu Modernizace trati Praha-Kladno s připojením letiště Václava Havla zachovat a nalézt pro ni nové smysluplné využití“.

  Ministerstvu kultury bylo navrženo, aby železniční depo Hostivice bylo prohlášeno kulturní památkou

  „Po důkladném odborném posouzení dotčené stavby je však patrné, že se již nenachází v autentickém stavu a v průběhu 2. poloviny 20. století prodělala řadu nevhodných degradujících stavebních úprav snižujících její památkovou hodnotu. Objekt z tohoto důvodu nevykazuje takovou míru památkových hodnot, pro které by měl být prohlášen za kulturní památku,“ je uvedeno v dopise podepsaném vedoucí oddělení ochrany kulturních památek v odboru památkové péče Ministerstva kultury Evou Trejbalovou. Tím ministerstvo odůvodnilo, že vůbec nebude zahajovat správní řízení.

  Úsilí o záchranu depa pokračuje

  „Bojujeme dál, potřebujeme si ověřit nutnost určitého odstupu od kolejí. Památková ochrana nikdy není jistá, ale některým lidem i mně osobně přijde postup Ministerstva kultury nestandardní,“ reagoval pro Náš REGION předseda Klubu historické techniky Praha Marek Kubík.

  Budovy na železniční stanici Hostivice

  Neutuchající úsilí o záchranu hostivické výtopny

  Depo je ve vlastnictví státu, přičemž právo hospodařit s tímto majetkem má státní organizace Správa železnic (část dalších objektů ve stanici patří Českým drahám). V rámci připravované rekonstrukce trati Praha – Kladno mu hrozí demolice. A to navzdory tomu, jak uvedl Marek Kubík, že je objekt v relativně dobrém technickém stavu.

  Autobusy, uniformy i historické jízdní řády

  O iniciativě lidí, kteří by rádi zachovali nejen budovu bývalého depa ve stanici Hostivice, aby v místě mohlo vzniknout kupříkladu dopravně-technické muzeum, Náš REGION dlouhodobě informuje.

  FOTO: Depo v Hostivicích

  Depo v Hostivicích - Depo Hostivice – foto Marek Kubík 2Depo v Hostivicích - depo Hostivice – foto Marek Kubík

  Spolek má do případného muzea, které by v prostorách mohlo vzniknout, co dát, vlastní autobusy, publikace, historické jízdní řády, časopisy, staré jízdenky, fotky, uniformy, cedule, hračky s dopravní tematikou a další artefakty. Klub by vše hradil a prostory odkoupil. Výtopna v železniční stanici Hostivice byla Národním památkovým ústavem zapsána do Památkového katalogu jako budova hodnotného významu.  Nepřehlédněte