• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Ministerstvu kultury bylo navrženo, aby železniční depo Hostivice bylo prohlášeno kulturní památkou

  19.11.2020
  Andrea Cerqueirová

  Návrh na to, aby železniční depo v Hostivicích bylo prohlášeno kulturní památkou podal ministerstvu kultury předseda Klubu historické techniky Praha Marek Kubík. O skupině lidí, kteří by rádi zachovali nejen budovu bývalého depa ve stanici Hostivice, aby v místě mohlo vzniknout kupříkladu dopravně-technické muzeum, Náš REGION opakovaně informoval.

  „Na základě zákona 20/1987 Sb., v platném znění, navrhuji výše uvedený objekt na prohlášení za kulturní památku. V příloze přikládám odůvodnění návrhu společně s informacemi a historickým materiály k objektu,“ uvedl v textu dopise adresovaném ministerstvu kultury, který má redakce k dispozici, předseda Klubu historické techniky Praha z.s. Marek Kubík. Spolu s odůvodněním návrhu přiložil i fotografickou, plánovou a mapovou dokumentaci.

  Budovy na železniční stanici Hostivice

  Neutuchající úsilí o záchranu hostivické výtopny

  Depo je ve vlastnictví státu, přičemž právo hospodařit s tímto majetkem má státní organizace Správa železnic (část dalších objektů ve stanici patří Českým drahám). Klub historické techniky Praha úsilí o zachování depa nevzdává ani přes různá úskalí. „Železniční depo postavené kolem roku 1872 v souvislosti s budováním železniční trati Praha-Smíchov – Hostivice společností Buštěhradské dráhy,“ připomněl Marek Kubík. S tím, že zmíněná dráha vznikala v letech 1868 – 1872.

  Autentická podoba

  „V rámci stavby této trati byla při železniční stanici Hostivice přeložena a znovu napojena starší trasa dráhy z Prahy Dejvic, která navazovala ještě na tradici tzv. Lánské koněspřežky. Hostivické železniční depo si jako celek zachovalo autentickou podobu, dílčí stavební úpravy prodělalo v první polovině 20. století, pozdější drobné adaptace měly spíše jednoduchou užitkovou povahu (vrata haly, nová vrstva omítek),“ dodal.

  Město Hostivice požádalo SŽDC, aby nedemolovala depo v železniční stanici, kde chtějí dopravní nadšenci vybudovat muzeum

  Ke stavebně technickému stavu uvedl, že „dle leteckých snímků dochází v období po roce 2014 k rychlé degradaci střešního pláště deponovací haly i jižního kolmého křídla“. „Na několika místech je střecha poničena požárem a do odkrytých částí krovu a zdiva zatéká. Obvodové zdivo je bez trhlin a vzlínající vlhkosti. Novodobá omítka lokálně odpadává a odhaluje smíšené zdivo z kamene a cihel, včetně pozdějších zazdívek,“ doplnil.

  Objektu hrozí demolice

  Uvedl, že ačkoli je objekt v relativně dobrém technickém stavu, v rámci připravované rekonstrukce trati Praha – Kladno mu hrozí demolice, přičemž na místě zbořené budovy má být plocha parkoviště. „V současné době se Klub historické techniky Praha, z.s. snaží prosadit myšlenku na záchranu depa a jeho následnou konverzi na dopravní muzeum. Hostivické železniční depo si jako celek zachovalo autentickou podobu, dílčí stavební úpravy prodělalo v 1. polovině 20. století, pozdější drobné adaptace měly spíše jednoduchou užitkovou povahu (vrata haly, nová vrstva omítek),“ uvedl.

  Město chce depo Hostivice zachovat, Správa železnic část zdemolovat

  Objekt depa je podle slov Marka Kubíka „cenným dokladem technického zázemí Buštěhradské dráhy“. „Vlastní památkové hodnoty objektu spočívají v dochování autentických stavebních konstrukcí nosného zdiva a krovu (byť krov je z části ve špatném technickém stavu), jeho celkovém řemeslném stavebním provedení i autentickém materiálovém řešení. Dochovaný objekt depa má vysokou vypovídající schopnost o stavebním vývoji technických drážních staveb svého období. Mezi ceněné konstrukce patří veškeré historické zděné části objektu, dochovaný dřevěný krov a torza původního vybavení,“ napsal v dopise.

  Záměr budoucího využití

  Ministerstvo zároveň seznámil se záměrem budoucího využití. „Klub historické techniky Praha plánuje využít stavbu pro účely prezentace klubové techniky a klubového zázemí. V budově depa je zamýšlena kancelář spolku, jednací místnost, místnost s modelovým kolejištěm a další výstavní a skladové prostory. Na zahradě bude umístěna venkovní část expozice zabezpečování a sdělovací techniky, budou zde například vystaveny výstražníky, návěstidla atd.,“ napsal.

  Parta nadšenců chce ze starého depa v Hostivici vybudovat muzeum. Vyjde to?

  Uvedl též, že podél ulice Železničářů je v plánu přístavba multifunkční haly sloužící převážně pro výstavu a údržbu klubových silničních vozidel, přičemž hala v podstatě zakryje současnou kolej číslo 11, která bude zachována, takže hala umožní i údržbu železničních vozidel. „Na konci koleje číslo 9 a před vjezdem do depa bude zřízena čerpací stanici pohonných hmot pro zbrojení železničních vozidel, čerpací stanice bude sloužit nepravidelným historickým vlakům, tak hlavně i pravidelným historickým vlakům Kladno-Dubí – Vinařice,“ doplnil.

  Jak již Náš REGION informoval, spolek má do případného muzea, které by v prostorách mohlo vzniknout, co dát, vlastní dva autobusy, publikace, historické jízdní řády, časopisy, staré jízdenky, fotky, uniformy, cedule, hračky s dopravní tematikou a další artefakty. Klub by vše hradil a prostory odkoupil. Výtopna v železniční stanici Hostivice byla Národním památkovým ústavem zapsána do Památkového katalogu jako budova hodnotného významu. O případném vyjádření ministerstva kultury na návrh Klubu historické techniky Praha na prohlášení depa za historickou památku budeme informovat.

  FOTO: Depo v Hostivicích

  Depo v Hostivicích - Depo Hostivice – foto Marek Kubík 2Depo v Hostivicích - depo Hostivice – foto Marek Kubík


  Nepřehlédněte