Úvaly jdou s dobou! Měly by být zcela bezbariérové

20.10.2017
Bohumil Brejžek

Projekt Úvaly bez bariér navazuje na analýzu stávající dopravně-bezpečnostní situace v Úvalech vypracovanou experty z Fakulty dopravní ČVUT v roce 2016 a audit Pražské organizace vozíčkářů provedený v loňském roce. Postupně tak dojde k vytvoření komplexního systému bezbariérových tras a úprav, jež se budou týkat nejen úprav chodníků a vozovek, ale také veřejného osvětlení a zelených ploch, parkovacích stání, orientačních prvků, rozmístění předmětů venkovního vybavení, jako laviček, bezpečnostních zábradlí, odpadkových košů a stojanů na kola.

Bezpečné Úvaly

Dalším projektem, který se v Úvalech realizuje, je projekt Bezpečné Úvaly spočívající v úzké spolupráci mezi městem Úvaly, Policií ČR a Městskou policií Úvaly při řešení bezpečnostních problémů na území města Úvaly a v celém mikroregionu Úvalsko, jehož cílem je faktické zvýšení bezpečnosti občanů a návštěvníků města.

Přínos projektu pro občany spočívá v jasném specifikování odpovědných pracovníků za jejich bezpečnost v konkrétních lokalitách města a zjednodušení vzájemné komunikace s odpovědnými institucemi při řešení každodenních problémů. Projekt má i vlastní portál obsahující informace z oblasti bezpečnosti.Nepřehlédněte