V bitvě u Loděnice se před 840 lety bojovalo o vládu v Čechách. Proč musel selský kníže Soběslav II. prohrát?

Další fotky

V boji se tehdy roku 1179 střetli český kníže Soběslav a Bedřich (Fridrich) Přemyslovec, syn českého knížete a později i krále Vladislava, který se cítil poškozen, když německý císař Fridrich I. Barbarossa ustanovil českým knížetem Soběslava II.

Bedřich Přemyslovec se proto rozhodl proti Soběslavovi II. vystoupit silou. V polovině roku 1178 oblehl jej na jednom dnes již blíže neurčeném hradě a následně obsadil i Prahu, kde zajal Soběslavovu manželku Alžbětu Polskou. Když se Soběslavovi podařilo utéci na hrad Skálu, pokusil se v Bedřichově nepřítomnosti 23. ledna 1178 dobýt Pražský hrad. Bedřichovo vojsko ho však pod vedením jeho manželky Alžběty Uherské dokázalo ubránit. Bedřich mezitím sháněl v Německu vojsko. Ke konci roku bylo již tak silné, že mohl 6. ledna 1179 zahájit tažení do Čech a požádal o pomoc Konráda Otu.

Česká knížata se nechala roku 845 pokřtít v Řezně. Rozhodla tím o našem osudu na stovky let dopředu

Ke krvavé bitvě s vojskem Soběslava došlo 23. ledna v údolí Loděnice nedaleko Berouna, v níž Bedřich prohrál. Obešel poté Soběslavova vojska z jihu a přiblížil se k Praze, kde se spojil s vojsky Konráda Oty. Zde 27. ledna vybojoval Bedřich se Soběslavem rozhodující vítěznou bitvu na pláni u samé Prahy, poblíž osady Rybníček, kde se dosud zachoval místní název „Na Bojišti“. Na tomto místě pak Bedřichova manželka Alžběta nechala z vděčnosti a na počest vítězství vystavět na místě bitvy kostelík sv. Jana Evangelisty datovaný do doby rokem 1183.

Znáte jméno nejslavnějšího českého falzifikátora? Zemřel roku 1861 a jeho padělky matou vědce dodnes

Poražený Soběslav opět uprchl na svůj hrad Skálu, ale neuplynul ani rok a hrad byl obsazen Bedřichovými lidmi. Soběslav pak odešel do vyhnanství, kde roku 1180 zemřel. Bedřich musel o dva roky později opustit Čechy, neboť šlechta si zvolila za svého knížete jeho bývalého spojence, Konráda Otu. Pro mladý český stát to tehdy znamenalo jediné – německý císař opět řídil mocenskou politiku v Čechách.

FOTO: Bitva u Loděnice 1179

Bitva u Loděnice 1179 - Soběslav II – Blog Starého Dinosaura – Blog.czBitva u Loděnice 1179 - Překreslená pečeť knížete Bedřicha – wikipedieBitva u Loděnice 1179 - Soběslav II – MONOgalerieBitva u Loděnice 1179 - Soběslav II – Královské díloBitva u Loděnice 1179 - Kníže Bedřich (fridrich) Přemyslovec – wikipedie
Další fotky
Bitva u Loděnice 1179 - Soběslav II. (barokní představa) – wikipedieBitva u Loděnice 1179 - Pečeť Konráda II. Oty – wikipediaBitva u Loděnice 1179 - Pečeť knížete Bedřicha (August Sedláček) – wikipediaBitva u Loděnice 1179 - Znak Bedřicha z dobynástupu – wikioediaBitva u Loděnice 1179 - Znak Konráda Oty II. z doby nástupu – WikipediaBitva u Loděnice 1179 - Znak města Loděnice – wikipedieBitva u Loděnice 1179 - Loděnice u Berouna – wikipedieBitva u Loděnice 1179 - PicClick

Své k tomu ale vždy řekla i česká nejvyšší šlechta, které přispěla i k Soběslavovu pádu. Soběslav II. totiž proslul svou nedůvěrou k vyšší šlechtě a zároveň spravedlností a hájením zájmů i těch nejnižších vrstev obyvatelstva. Proto mu lid začal říkat „selský kníže“, což byl v tehdejší době míněno posměšný titul.

Včera, 15:59
Už jste někdy kráčeli po mořském dně? Zřejmě ne, pokud nepatříte mezi profesionální potápěče. Ten...
Včera, 14:00
Průběh počasí toho kterého roku můžeme hravě shrnout do téměř holé věty: Letos nebylo žádné...
Včera, 11:30
Se stavbou trati z Neratovic do Brandýsa nad Labem souvisely i stavby nádražních budov. Kostelecké...
Včera, 10:20
Když Miroslav Tyrš razil heslo „V zdravém těle zdravý duch!“, věděl, o čem mluví. Možná...
Včera, 08:05
Přestože letošní léto není tak tropické jako tomu bylo v předchozích pár letech, najdou se...
Zakladatelky Fandi mámám – Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná
7.8.2020
Že je v lidech hodně dobrého dokládají příběhy samoživitelek, kterým se už čtyři roky snaží...
7.8.2020
Jistě si všichni vzpomínají na celosvětovou událost, kdy v brzkých ranních hodinách, několik minut po...
7.8.2020
Generál je na rozpacích. Původně chtěl s tím otravným kapitánem zdravotní služby vyrazit dveře, ale...
7.8.2020
Byl zvláštní, docela samostatný a svérázný umělecký zjev, veliký nadáním i vůlí, kterou hravě překonával...
7.8.2020
Češi v létě zchladí jazýčky nejraději vanilkovou zmrzlinou nebo ovocným sorbetem, labužníci dávají přednost netradičním...
Reklama