V České republice bylo za rok 2021 o čtyři tisíce nelegálních migrantů víc

14.1.2022
Jaroslav Svoboda

Policie ČR zveřejnila statistiky týkající se nelegální migrace v ČR za loňský rok. Došlo k navýšení migrantů o čtyři tisíce lidí. Nejvíce z nich bylo Ukrajinců, téměř polovina, na druhém místě se umístili rovněž běženci z východu – z Moldávie.

V porovnání s rokem 2020 došlo ke zvýšení nelegální migrace o 4077 osob na celkový počet 10 835 osob, které byly odhaleny při nelegálním pobytu a 335 osob, které byly zjištěny při nelegální migraci přes vnější schengenskou hranici ČR.

„Z pohledu státní příslušnosti se nelegální migrace dopouštějí nejčastěji občané Ukrajiny (5 844 osob, tj. 53,9 %),  Moldavska (1 548 osob, tj. 14,3 %),  Afghánistánu (529 osob, tj. 4,9 %), Sýrie (428 oso, tj. 4 %) a Vietnamu (309 osob, tj. 2,9 %). Občané Ukrajiny a Moldavska přijížděli zejména v rámci bezvízového styku na biometrické doklady a na území České republiky vstupovali a pobývali v rozporu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví,“ uvedla policejní mluvčí Renata Grecmanová.

30. výročí vzniku Policie ČR oslaví Jihočeští policisté výstavou

„Největší počet nelegálně pobývajících cizinců byl pak odhalen v Praze, kde bylo celkem zjištěno  3 663 osob při nelegálním pobytu (tj. 33,8%).  Následují KŘP Jihomoravského kraje s 992 osobami (tj. 9,2 %) KŘP Středočeského kraje s 908 osobami (tj. 8,4 %), KŘP Plzeňského kraje se 794 osobami (tj. 7,3 %) a na posledním místě jsou útvary Ředitelství služby cizinecké policie s 561 osobami (tj. 5,2 %). Těchto pět útvarů se na celkovém počtu zjištěných osob při nelegálním pobytu podílí zhruba z 64 %,“ dodala policejní mluvčí.

Při tranzitní nelegální migraci přes území České republiky odhalili policisté celkem 1 330 osob. Došlo tak k navýšení o 844 osob. Celkem 1 168 bylo zjištěno v souvislosti s pozemní hranicí a 162 osob se vzdušnou hranicí.

Policejní statistiky dále uvádí, že při tranzitní migraci migranti ke své přepravě nejčastěji užili nákladní automobily a to skoro v 60 %, pak také osobní automobily a ve 12 procentech dokonce letadla.

Zdroj: Policie ČR


Témata:

Nepřehlédněte