V Česku vznikne pět komplexních center na podporu obětem domácího a sexuálního násilí

22.11.2021
Andrea Cerqueirová

V České republice vznikne pět unikátních a komplexních center na podporu obětem domácího a sexuálního násilí. Centra budou v budoucnu otevřena v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Mostě a Ostravě.

Výzvu z Norských fondů vyhlásilo Ministerstvo financí ve spolupráci s Úřadem vlády před rokem. Zaměřena je na podporu specializovaných služeb pro oběti domácího a sexuálního násilí s alokací 51 milionů korun. První komplexní centrum pro oběti sexuálního násilí zřizuje v Praze organizace proFem. Ředitelka této organizace Jitka Poláková uvedla, že vznikne na Břevnově na prostoru 300 metrů čtverečních. Otevřeno by mělo být příští rok v září nebo říjnu. Jednat se bude o koncentrovanou pomoc, kterou proFem poskytuje už nyní.

Koncentrace služeb na jedno místo

V centru budou koncentrovány sociální služby (krizová pomoc včetně krizového pokoje a sociálního poradenství), možnost vyšetření a sběru vzorků, individuální psychoterapeutické poradenství, skupiny pro oběti sexuálního násilí), právní poradenství, speciální výslechová místnost, která umožní absolvovat policejní výslech přímo v centru. „Klíčovými principy centra budou důvěra, bezpečí, časová i finanční dostupnost a anonymita,“ uvedla Jitka Poláková v rámci tiskové konference.

Sexuální násilí se týká mnoha dětí, v době izolace může eskalovat

Centrum bude součástí systému pomoci, na bázi interdisciplinární spolupráce s policií, se zdravotnickými zařízeními, zástupci státní správy, samospráv, s pomáhajícími organizacemi pracujícími s lidmi čelícími vícečetným znevýhodněním. Centrum bude nabízet i vzdělávání, a to v oblasti práce s traumatem v kontextu sexuálního násilí či tvorby vzdělávacího modulu pro psychoterapeuty a psychoterapeutky či servisu pro širší odbornou veřejnosti.

SOS tlačítka asistence

Organizace Rosa zřizuje nové Centrum komplexní krizové pomoci obětem domácího a genderově podmíněného násilí. Krizová lůžka by tam byla nabízena nonstop. Tamní vedoucí služby odborného sociálního poradenství pro ženy Branislava Marvánová Vargová představila i systém SOS tlačítek asistence, kdy by si ti, kteří jsou vícečetně znevýhodněni (například seniorky), mohli kdykoli a odkudkoli přivolat pomoc. Pilotně budou tlačítka vyzkoušena v Praze a okolí pro klientky Rosy, pak by se mohla rozšířit.

ilustrační foto

Zuřivec. Domácí násilí pomáhá snižovat i práce s těmi, kteří se ho dopouští!

Ředitel Odboru rovnosti žen a mužů Radan Šafařík uvedl, že Česko je jednou z nejbezpečnějších zemí světa, což se ale netýká domácího a sexuálního násilí. To u nás zažívá každá třetí žena a každý desátý muž. Dle aktuálního průzkumu organizace proFem zažila každá druhá česká žena (starší osmnácti let) během svého života nějakou formu sexuálního násilí nebo obtěžování. Ekonomické dopady domácího násilí jsou 14,5 miliard korun ročně.

Nedostatek specializovaných služeb

Na tiskové konferenci bylo informováno o tom, že analýza dostupnosti specializovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím v Česku, provedená Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, potvrdila, že je zde akutní nedostatek těchto specializovaných sociálních služeb. V současnosti existuje pouze pět registrovaných pobytových sociálních služeb poskytujících své služby obětem domácího násilí a žádná specializovaná výhradně na oběti sexuálního násilí.

Největším nebezpečím je domácí násilí neřešit, prozradí ho maličkosti

Kapacita těchto služeb je asi devadesát lůžek – tedy přibližně třetina rodinných míst. Rada Evropy přitom doporučuje jako minimální standard jedno rodinné místo na deset tisíc obyvatel, v České republice by jich tedy mělo být deset tisíc. Policie denně řeší v průměru dva případy týrání osoby žijící ve společné domácnosti. Tisková konference se uskutečnila v souvislosti s Mezinárodním dnem proti násilí na ženách (25. listopadu) a navazujícími šestnácti akčními dny proti násilí na ženách.

 

Zdroj: PixabayNepřehlédněte