Největším nebezpečím je domácí násilí neřešit, prozradí ho maličkosti

4.8.2021
Redakce

O jak rozšířený problém se jedná a kolika lidí se to přibližně týká v České republice?

Odpovědět v číslech není tak jednoduché, jedním ze znaků domácího násilí je totiž jeho skrytost. Cílem násilné osoby je získat moc a kontrolu nad osobou ohroženou, proto se logicky snaží násilník zamezit tomu, aby se o násilí někdo dozvěděl. Statistiky Policie České republiky hovoří o počtu incidentů se znaky domácího násilí, které policisté odhalili, a za rok 2020 jich bylo takřka 9 tisíc.

Jaké skupiny jsou nejohroženější?

Domácí násilí se netýká žádné konkrétní skupiny obyvatel, jak se může veřejnost domnívat. Dopouští se ho i lékaři, politici, vysokoškolsky vzdělaní lidé a problém se může dotýkat kohokoliv bez ohledu na jejich sociální status.

Jakou formou nejčastěji domácí násilí probíhá?

Bezesporu je nejčastější formou násilí psychické, případně emocionální.

Pplk. Mgr. Ing. Bc. Vladimír Borský, MBA, LL.M. Zdroj: Archiv autora

Co je pro oběti domácího násilí největším nebezpečím?

Velká otázka. Každý chápeme nebezpečí jinak a stejně tomu je i u obětí domácího násilí. Zde se řiďme tím, že jedním ze znaků domácího násilí je eskalace, tedy stupňování intenzity a frekvence útoků. Největším nebezpečím je domácí násilí neřešit.

Jak je možné poznat, že máme před sebou někoho, koho se problematika domácího násilí týká?

Vždy doporučuji nepřehlížet maličkosti. Nesmíme ani opomenout možné psychosomatické problémy, které pro nás mohou být pomocníkem při dotazování. Nakonec ekonomické násilí. To spočívá v omezování přístupu k financím či naprosté kontrole.

Je něco, co je jednoznačným příznakem?

Společným jmenovatelem pro oběť mohou být projevy strachu. Strachu z návratu domů, z reakce násilné osoby, z projevů na veřejnosti, které nemusí být chápány násilnou osobou jako správné. Strach zveřejnit na sociálních sítích fotografii se svými přáteli, strach zvednout telefon ve večerních hodinách, strach o své děti v přítomnosti partnera.

Co může zdravotník nebo lékař pro oběť domácího násilí udělat, pokud ji identifikuje?

Zdravotníci a lékaři mají oproti příslušníkům policie obrovskou výhodu. Zpravidla má oběť vůči nim mnohem větší důvěru. Navíc obvykle necítí, že by se zavazovali nějakým řešením jako při podání oznámení na policii. Za každé takto odhalené jednání mi nezbývá, než zdravotníkům a lékařům poděkovat. Setkají se zpravidla s následky fyzického, někdy i sexuálního násilí, kdy obě tyto formy mohou mít skutečně závažné následky na tělesném zdraví a mohou být vyústěním dlouholetého domácího násilí.

Co mohou konkrétně udělat?

V případě identifikace oběti ze strany lékaře anebo zdravotníka doporučuji oddělit oběť od možného pachatele, protože násilná osoba oběť může doprovázet, aby pohlídala, že nic neřekne. Je možné vysvětlit nutnost soukromí při vyšetření například sterilitou při vyšetření a namístě je ujištění, že vyšetření nebude dlouho trvat. Je třeba nebát se téma s pacientem otevřít a dát prostor, vyhnout se návodným otázkám a po položení otázky trpělivě vyčkat na odpověď, neklást více otázek najednou. Důležité je nezpochybňovat tvrzení a ubezpečení o tom, že oběti věříme, ji může rozmluvit. Je možné se doptat se na starší zranění, i pokud nejsou důvodem návštěvy. Vše je třeba dokumentovat, i pokud oběť nechce řešit, protože později může změnit názor.

Co dělat, pokud například lékař nebo zdravotník zjistí při domácí návštěvě, že by nepohyblivý bezmocný senior mohl být obětí domácího násilí?

Nesmírně důležité je oddělit jej od doprovodu a zjistit co nejvíce informací. Pokud informace od něj nezjistíme, je velmi těžké pomoci. Jestliže z povahy ošetřovaného poranění dojdeme k závěru, že popisovaný mechanizmus vzniku zranění je nesmysl a pravděpodobně k násilí dochází, je dalším krokem oznámení na Policii České republiky.

Zdroj: Vlastní zdrojNepřehlédněte