V Jincích putovali po stopách zaniklých řemesel

17.12.2021
Marta ŠeVac

Městys Jince uspořádal ve čtvrtek 25. listopadu besedu se spisovatelem, historikem a básníkem Mgr. Tomášem Makajem na téma Zapomenutá řemesla. Akce se uskutečnila ve Společenském centru Josefa Slavíka.

Když pracovnice městyse Irena Ungrová zahajovala toto setkání, připomněla, že host je rovněž zakladatelem Muzea Středních Brd ve Strašicích, v němž působí v současnosti jako jeho vedoucí.

Do Jinec přijel milovníkům Brd vyprávět o řemeslech provozovaných ve zdejších lesích před stovkami let, a to nejenom o uhlířství, které v povědomí dnešních obyvatel regionu stále je, ale věnoval se také dehtařství a kolomaznictví, smolařství, popelářství a draslařství. Účastníci se však dozvěděli i to, co bylo např. koptářství či loupenictví.

Lektor rozebral život tehdejších obyvatel Brd po všech stránkách. Nezapomněl ani upozornit na to, jak se dopátrat stop po tehdejší činnosti řemeslníků, například, jak se poznají ještě dnes místa v okolí dnešních obcí, kde stávaly milíře, v nichž se pálilo dřevěné uhlí. Vše lektor doprovázel promítáním bohatého obrazového materiálu.

Makaj je autorem řady knih, z nichž některé lze trvale zakoupit i v jineckém společenském centru. Toho mnozí účastníci besedy využili a nechali si vybranou publikaci zhodnotit vlastnoručním podpisem autora.

Marie a Miroslav Maršálkovi


Témata:

Nepřehlédněte