V Karlovarském kraji vyjely do polí první kombajny, sklizeň začala dříve

12.7.2022
Roman Kořinek

V Karlovarském kraji začala v tomto týdnu sklizeň. Zatím kombajny vyjely do prvních polí s ozimým ječmenem. Sklizeň je podle Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) letos mírně napřed oproti loňskému roku. Karlovarský kraj ale patří tradičně mezi regiony, kde začíná a končí sklizeň později než v úrodnějších krajích. Zatím bylo v kraji sklizeno 0,21 procenta plochy ozimého ječmene, což představuje 0,01 procenta obilovin. Řepka se letos sklízet ještě nezačala. Průměrný výnos u ozimého ječmene je 4,56 tuny z hektaru, což je zhruba o 1,5 tuny méně, než je zatím průměrný výnos v celém Česku,

V Karlovarském kraji bylo letos oseto obilovinami 21.752 hektarů půdy. Řepka byla letos vysazena na 4260 hektarech. Největší plochy obilovin připadají na ozimou pšenici, která roste na 11.822 hektarech. Ječmen jarní roste na letos na 3312 hektarech, oves je na 1624 hektarech.

Podle odhadu SZIF letošní jarní sucho urychlilo vývoj veškeré vegetace v ČR. Stav porostů obilovin a řepky byl stejně jako v roce 2021 silně poznamenán dosavadním průběhem počasí, neboť v posledních měsících (květen, červen 2022) na většině území nadprůměrně pršelo, místně padaly i kroupy. Porosty obilovin, ale i řepky dozrávají vlivem střídání vysokých a nízkých teplot velmi rychle, a proto v nejteplejších oblastech jižní Moravy, středních Čech, ale i v ostatních krajích začala sklizeň ozimého ječmene a řepky.

V porovnání s rokem 2021 je v druhém sklizňovém týdnu v Česku patrný o něco rychlejší průběh žní, a to především u základních obilovin (k 11. 7. 2022 je sklizeno 3,63 procenta ploch základních obilovin oproti 1,15 procenta ploch základních obilovin k 12. 7. 2021). U řepky je sklizeň také mírně rychlejší. Postup sklizně vykazuje značné lokální rozdíly. Nejvíce základních obilovin je sklizeno v Jihomoravském, Zlínském a Plzeňském kraji.

Aktuální průměrný výnos základních obilovin podle SZIF k 11. červenci činí 5,85 t/ha. V porovnání s rokem 2021 a také s odhadem výnosu dle ČSÚ k 10. červnu 2022 je aktuálně zjištěný vyšší než výnos zjištěný ve stejném období minulého roku.

Zdroj: szif/čtk

 Nepřehlédněte