V Kyjích se vyskytl včelí mor, začala platit mimořádná opatření

25.3.2019
Fefík

Nařízení je vydáváno k jednotnému postupu k zabránění dalšího vzniku a šíření této nebezpečné nákazy. Je určeno všem chovatelům včel v pásmu katastrů obcí Černý Most, Dolní Počernice, Hloubětín, Hostavice a Kyje.

Mor včelího plodu je závažné onemocnění včelích larev. Nemoc způsobuje bakterie. Mor včelího plodu je rozšířen po celém světě. V České republice se díky radikálním postupům při tlumení nákazy podařilo výskyt choroby snížit na desetiny procenta. V prvním roce nákazy není nemoc příliš nápadná. Plné propuknutí choroby nastupuje až následující sezónu. Včelstvo postupně slábne a po 3 až 4 letech hyne; nejčastěji v zimním období.

Včelí produkty pomáhají utlumit příznaky menopauzy. Nejvíc pomůže mateří kašička

Při vzniku nákazy Státní veterinární správy ve spolupráci s obecním úřadem vymezí ohnisko a ochranné pásmo, v němž nařídí prohlídku všech včelstev, nařídí uzávěru ohniska a ochranného pásma, tedy zákaz veškerých přesunů včelstev. Nařídí likvidaci nakaženého včelstva respektive včelstev – spálit celý úl včetně usmrcených včel a dalšího obsahu, veškeré nářadí a pomůcky, které přišly do styku s napadeným včelstvem a jsou z hořlavého materiálu, desinfikovat vše nehořlavé (kovové), asanovat plochu před včelínem.
Od hlášení posledního výskytu se ponechává jednoroční časový odstup. Ve vhodném období následující vegetační sezóny se provede prohlídka všech plástů v úlech ochranné zóny. Prohlídku provádí způsobilý pracovník veterinární služby. Je-li výsledek prohlídky negativní, prohlašuje se nákaza za zaniklou.

Zdroj: webové stránky Prahy 20; Wikipedie

včelí mor svz
(Státní veterinární správa)


Nepřehlédněte