• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • V Mistrovicích může pokračovat těžba kamene

  15.4.2024
  Simona Knotková

  Pokračování těžby v kamenolomu Mistrovice na Orlickoústecku nemůže mít významný vliv na životní prostředí, rozhodl pardubický krajský úřad. Záměr společnosti M-silnice, která lom vlastní, proto nebude podléhat dalšímu posouzení EIA. 

  V dobývacím prostoru je podle odhadu surovina ještě na 23 let. Postup těžby se nezmění, nepřesáhne současný limit 200 000 tun za rok. Podle společnosti zbývá k dotěžení v současném dobývacím prostoru 4,7 milionu tun horniny tvořené křemenným dioritem, rulou nebo amfibolitem. Reálně se zatím těžba pohybovala a také v příštím období má zůstat v rozmezí 140 000 až 170 000 tun za rok. Nárůst nákladní dopravy firma nepředpokládá.

  Provoz lomu a úpravny kamene bude v pracovní dny přibližně sedm hodin denně. Potřebné pozemky už dříve úřady vyňaly ze zemědělského půdního fondu nebo vyřadily z určené funkce lesa.

  Těžební a stavební firmy se snaží provoz lomů v regionu prodloužit či rozšířit, někdy narážejí na odpor obcí a jejich obyvatel. Tak je to například u lomu u Žumberku na Chrudimsku, kde krajský úřad opakovaně vrátil k dopracování dokumentaci EIA. Úřad naopak souhlasil s dotěžením zásob kamene v lomu Zárubka u Vrbatova Kostelce na Chrudimsku, o které žádala společnost Skanska. V lomu Bystřec na Orlickoústecku krajský úřad loni po žádosti firmy Eurovia Kamenolomy souhlasil s pokračováním těžby, v dalším blízkém kamenolomu společnost Českomoravský štěrk na rozhodnutí o prodloužení těžby kameniva zatím čeká.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte