V Psárech se děti učí v cukrárně i rockovém klubu. Nyní zde vyroste škola za 250 milionů

3.1.2018
Bohumil Brejžek

Nejinak je tomu i v Psárech, kde by měla do dvou let vyrůst za asi 250 milionů Kč škola pro 540 dětí. Ty budou rozděleny do osmnácti tříd, to znamená, že v jedné bude vždy 30 žáků a počet zaměstnanců by měl dosáhnout maximálně šedesáti. Obdobná škola vyroste i v sousední Jesenici, kde stávající škola již také nestačí na množství nových žáků.

Dětí přibývá a školy praskají ve švech. Učí se v cukrárně i rockovém klubu

Škola pro 21. století

Při zpracování projektu se hledala forma základní školy pro 21. století nacházející se v suburbánním prostředí kolem hlavního města Prahy. Od stavby se neočekává jen splnění programu, ale také posílení obrazu obce. A to nejen z důvodu, že se nová škola bude nacházet na pomyslném vstupu do obce z Prahy, ale i s ohledem na to, že se jedná o stavbu, která na sebe nabere značnou část veřejného života obce. Ať se jedná o obecní knihovnu, která bude kombinovaná se školní knihovnou, nebo o tělocvičnu, jež na sebe přebere místo pro setkávání celé obce anebo je bude pronajímat pro menší sportovní družstva. Kromě řešení školy a její roli v obrazu obce, bylo nutné počítat s návazností na historické centrum, definovaní vztahu budovy školy k obci, návsi a kostelu.

Psáry našly místo pro skatepark, patří Ředitelství silnic a dálnic

Stavba stojí před zahájením

Posouzení projektu výstavby nové školy bylo úspěšně dokončeno jak poskytovatelem hlavní dotace, tedy Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, tak Ministerstvem financí i poskytovatelem dotace na pasivní stavbu, tedy Státním fondem životního prostředí. Zadávací podmínky byly schváleny a díky tomu mohla být začátkem listopadu vypsána zakázka na zhotovitele stavby, k jejímuž zahájení by mělo dojít již v březnu. Koncem měsíce listopadu se také realizovala přeložka vysokého napětí nutná pro zahájení výstavby.

Psáry jsou nejpřátelštější obcí k seniorům. Dostanou milionovou dotaci

Provizorium ještě v příštím školním roce

Současná situace je neudržitelná. „U nás se učí na čtyřech místech. Využili jsme všechny prostory, které jsme mohli. Například bývalou cukrárnu a rockový klub. Vymalovali jsme, přestavěli, co se dalo, ale prostory to nejsou úplně nejvhodnější,“ říká starosta a člen školské komise Svazu měst a obcí Milan Vácha.

Dokončení nové školy je sice plánováno na rok 2019, v Psárech však nechtějí, aby současní páťáci museli letos z jirčanské školy na konci školního roku odejít. Chtějí jim proto nabídnout, že i přes stísněné podmínky otevřou šestou třídu ve stávající škole a do sedmičky už se děti budou moci těšit do nové budovy. Pro děti bude vytvořena třída ze současné tělocvičny, která vzhledem ke své velikosti, nebo spíše „malosti“, pro výuku tělocviku stejně nestačí a  děti ji nevyužívají. Jakmile bude podepsána smlouva s firmou, která bude stavět novou školu, a obec tak bude mít jistotu, že stavba bude zahájena, padne definitivní rozhodnutí a přípravám na otevření 2. stupně již od září 2018 nebude nic bránit.

FOTO: V Psárech se děti učí v cukrárně i rockovém klubu. Nyní zde vyroste škola za 250 milionů

V Psárech se děti učí v cukrárně i rockovém klubu. Nyní zde vyroste škola za 250 milionů - davV Psárech se děti učí v cukrárně i rockovém klubu. Nyní zde vyroste škola za 250 milionů - davV Psárech se děti učí v cukrárně i rockovém klubu. Nyní zde vyroste škola za 250 milionů - hdrV Psárech se děti učí v cukrárně i rockovém klubu. Nyní zde vyroste škola za 250 milionů - dav


Nepřehlédněte