Psáry našly místo pro skatepark, patří Ředitelství silnic a dálnic

4.11.2017
Bohumil Brejžek

V rámci příprav nového územního plánu se starostovi Psár Milanu Váchovi podařilo vytipovat místo, kde by takové hřiště mohlo být postaveno. Při jeho zřizování se totiž zpravidla naráží na nesouhlasné projevy občanů z blízkého okolí, kteří mají, často oprávněné, obavy z jeho provozu.

Psáry jsou nejpřátelštější obcí k seniorům. Dostanou milionovou dotaci

Milan Vácha ale přišel s myšlenkou vybudovat skatepark mezi dvěma kruhovými objezdy mezi Psárami a Jesenicí, kde by nikoho neobtěžoval případný hluk z ramp. Jedná se o zbytkový, jinak těžko využitelný pozemek. Starosta již oslovil vlastníka pozemku, jímž je Ředitelství silnic a dálnic, které sice standardně vnitřní prostory nájezdů mimoúrovňových křižovatek nepronajímá, ale proti případnému skateparku, který nepotřebuje automobilové napojení, zatím nenalezlo důvod, proč by to nemělo jít a se záměrem vyslovilo předběžný souhlas.

Z Jesenice má být město pro život

Starosta Vácha proto oslovil vedení Jesenice s návrhem na společné vybudování skateparku a protože to myšlenku na jeho zřízení uvítalo, dochází nyní k přípravě studie, jíž by bylo možno předložit Ředitelství silnic a dálnic ke schválení. Pokud k tomu dojde, budou následně zahájeny projekční práce.

Čtrnáct starostů podepsalo v Říčanech memorandum za dostavbu Pražského okruhuNepřehlédněte