V Rakovníku se budou řešit podmínky privatizace bytů postavených z dotací

17.9.2021
Redakce

Město v roce 2000 pro výstavbu tří bytových domů poskytlo pozemky, výstavbu zahájilo Investiční bytové družstvo Rakovníka. Podmínkou poskytnutí státní dotace bylo, že město bude spoluvlastníkem domů a byty budou sloužit výhradně k bydlení za zvýhodněných podmínek. Podle smlouvy mají být po uplynutí dvacetileté lhůty byty privatizovány za dodržení současných právních předpisů. Vedení města rozhodlo, že bude sestavena pracovní skupina, která bude komunikovat s lidmi, kteří v bytech bydlí. „Myslím, že je to dobře, protože bez té komunikace se nedostaneme nikam,“ uvedl Švácha.

V pracovní skupině budou zastupitelé, zástupci městského odboru správy majetku i zástupci obyvatel bytů i zástupci Investičního bytového družstva Rakovník. Společně by měli jednat o podmínkách, které budou pro členy družstva spravedlivé a zároveň budou v souladu s aktuálními zákony včetně zákona o obcích. Konečné slovo by měli mít zastupitelé.

Systém převodů městských bytů zaměstnává i vedení dalších měst, avšak každý případ má jiné okolnosti a řídí se jinými podmínkami. Například v Říčanech se loni zastupitelé neshodli, zda převést městské byty za symbolickou stokorunu, či nikoliv. Po této kauze odstoupil starosta Vladimír Kořen. V listopadu pak zastupitelé rozhodli, že se město nebude odvolávat proti rozsudku prvoinstančního soudu, který městu uložil převést tři desítky bytů za symbolickou stokorunu nájemníkům. Převod bytů, na které město čerpalo dotace, letos neschválili příbramští zastupitelé. V tomto případě smlouva budoucí převod nezaručovala.

Zdroj: jv/ctkNepřehlédněte