V Týnci nad Sázavou úspěšně rozběhli participativní rozpočet

4.8.2020
Redakce

Hlasování v týneckém participativním rozpočtu vyhrála kvetoucí a jedlá zahrada, na druhém místě se umístil projekt Psí škola a třetí místo obsadila rekonstrukce hrobky rodiny Micků. U projektu Psí škola bylo nutné rozhodnout o jeho novém umístění, protože původně navržená lokalita na louce za kostelem v Chrástu nebyla dle místních obyvatel k tomuto účelu vhodná. Týnecký diskuzní „kulatý stůl“, který se konal před prázdninami, navrhl vyčkat, než bude dokončena revitalizace území u teplárny, kde by v budoucnu psí škola mohla vzniknout. Do té doby plánují navrhovatelky projektu po dohodě s chovateli i nadále využívat jejich areál u úřadu.

„Participativní rozpočet je jedním z projektů, na který můžeme být pyšní. Občané v něm mohou sami rozhodnout, na co město vynaloží peníze, zapojují se do života obce a i touto cestou se podílejí na jejím rozvoji,“ říká starosta Martin Kadrnožka (STAN), který stojí v čele týnecké radnice již deset let. Mezi úspěchy své i svých spolupracovníků dále řadí výstavbu kanalizace v místních částech Týnce, koncepční přístup k veřejnému prostoru ve spolupráci s městským architektem, výstavbu cyklostezky mezi Týncem a Chrástem, bezbariérový vstup a výtah na týneckou radnici, zavedení systému energetického managementu, zateplení a rekonstrukci veřejných budov, rozšíření kapacity školy o tři učebny a šatny, novou sportovní halu, výstavba dopravního terminálu a v neposlední řadě také zveřejňování důležitých dokumentů a zapojení veřejnosti do strategického plánování. Letos město získalo dotace na modernizaci a rozšíření kamerového systému, na rekonstrukci toalet a nákup notebooků pro základní školy, modernizaci kuchyně a vybavení zahrady v mateřské škole.

„Až do celostátních médií pronikly problémy Týnce s vodou. Během posledního roku jsme nechali vyhloubit tři vrtané studny a intenzivně pracujeme na projektu vodovodu v místních částech. Jsou dokončeny hydraulické výpočty a finalizuje se dokumentace pro územní rozhodnutí ve všech lokalitách. Začíná inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí v Kostelci a Peceradech. Ostatní části budou následovat v průběhu podzimu,“ komentuje Martin Kadrnožka.

Park pod Vlašským dvorem se veřejnosti otevře po prázdnináchNepřehlédněte