Vaše 6: Když o přijetí do školy rozhoduje los…

23.5.2022
Táňa Pikartová

Přetlak dětí na místa ve školkách či školách v Praze 6 často řeší jejich ředitelé losováním. Dostanou se tak do nich jen ti, na které se „usmálo štěstí“. Někteří rodiče ale tento způsob kritizují a vzdělávací instituce podezírají, že jde jen o zástěrku a že ve skutečnosti o přijetí dětí rozhoduje korupce.

„Průběh a pravidla losování nejsou nikde stanovena, a tak jako vždy o jeho podmínkách musí rozhodnout ředitel školy. Výjimečně se losují spádové děti, častěji pak pořadí dodatečně přijímaných dětí se sourozenci a s místem bydliště v Městské části Praha 6. Obvykle se losuje i rozdělení dětí do tříd s alternativní pedagogikou a do tříd s bilingvní výukou,“ přiblížila Našemu REGIONU zavedenou praxi Marie Kubíková (ODS), radní pro školství Prahy 6.

„Většina škol, kam dochází naši zaměstnanci odboru školství, nabízí účast i veřejnosti. A mohu potvrdit, že někde je hojná a jinde symbolická. Zbývající část škol zve přinejmenším zástupce sdružení rodičů a školských rad, a případně i odboru školství. Z losování se dělá zápis, který většina škol zveřejňuje, a tam také lze dohledat, kdo u losování byl a jak probíhalo. Z neveřejných losování pak bývají pořizovány videozáznamy. Nevzpomínám si však, že bychom se nějakou stížností na průběh losování museli zabývat,“ dodala Kubíková.

Itinerář přihlášek

Na Šestce funguje už čtvrtým rokem elektronický rezervační systém, ve kterém rodiče vyplní přihlášku, čímž zašlou veškeré údaje do příslušné školy a také si zajistí konkrétní čas zápisu ve vybrané mateřské školce. V případě nepřijetí tak mají rodiče možnost sledovat umístění dítěte v pořadníku vybrané školky. Měsíc květen je v rámci přijímání dětí do základních a mateřských škol nejdůležitější. 3. května rodiče odevzdávali vyplněnou žádost o přijetí dítěte na konkrétní školu, poté od 9. května až do 31. července mohou rodiče prostřednictvím unikátního kódu sledovat pořadí umístění dítěte v jednotlivých mateřských školách.

Pokud nebude dítě přijato do vybrané školy nebo školky ve spádové oblasti Prahy 6, obdrží po 2. červnu rodiče rozhodnutí o nepřijetí. Proti tomuto rozhodnutí mohou podat odvolání ve lhůtě patnácti dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelství příslušné mateřské školy. Magistrát hlavního města Prahy přezkoumá formální postup ředitelky školy, zda rozhodla dle předem stanovených kritérií.

Mnoho neznámých

Celé přijímací řízení má mnoho neznámých až do samotného zahájení školního roku. A to například proto, že rodiče podávají ne jednu, ale mnohdy až tři nebo čtyři přihlášky do mateřské školy nebo do 1. třídy základní školy podle svých preferencí. Ve finále vyberou jednu, ve zbývajících dvou nebo třech pak jedno volné místo přibude, a tak se situace opakuje v jedné škole i několikrát. Jedno dítě má tak v evidenci více škol.

„A tak v současné době až do konce května zjišťují ředitelé škol skutečné počty dětí ve svých prvních třídách a mateřských školách u rodičů, kteří podali více přihlášek, zda právě do té jejich školy dítě bude skutečně chodit,“ doplnila Kubíková.

Vyhlášené školy

Jedním z důvodů, proč se na jedné škole sejde mnohem víc přihlášek děti, než je schopná přijmout, je i takzvaná vyhlášenost školy. Nabízí například aktivity, které zrovna upoutávají pozornost rodičů i dětí, třeba to může být sportování, výuka jazyků nebo přírodovědné kroužky. Takový zájem nelze nikdy dopředu určit, protože v předešlých letech například zájem o tu kterou školu vůbec nebyl, i když měla stejnou nabídku.

„Na Šestce se takovými vyhlášenými školami, které se staly obětí zápisové turistiky, stala před třemi lety Základní škola na Náměstí Svobody a letos je to Základní škola Petřiny-sever, kde třídy nestačily,“ popsala radní.

Jsou ale i školy, kde problém s přijímáním dětí do 1. tříd nemají. Například na Základní škole Jana Wericha přijali všechny spádové děti. „Ještě se nestalo, že bychom losovali,“ řekla Našemu REGIONU asistentka ředitelky Lenka Červená.

Nové třídy

„Na naši školu se hlásí 208 dětí,“ vysvětlil Našemu REGIONU Petr Karvánek, ředitel ZŠ a MŠ Antonína Čermáka v Praze 6, a dodává: „Pokud v nejbližších dnech rozhodneme o otevření čtvrté paralelky v budoucích 1. třídách, přijmeme všechny spádové děti. Na ostatní se pravděpodobně z kapacitních důvodů nedostane.“

V Praze 6 rok co rok kolaudují nové třídy, už od 1. září plánují otevření nových tříd v ZŠ E. Destinnové a ZŠ nám. Svobody. „Jedná se o navýšení celkové kapacity obou škol, otevření další třídy je v kompetenci ředitele školy, pokud jsou k tomu podmínky, a ty my se poměrně nákladně snažíme vytvářet, také se jedná o zajištění potřebného zázemí k udržení komfortu jak pro žáky, tak pro pedagogy,“ připoměla Kubíková. „Nejraději bych byla, kdybychom mohli jako spádové mít třeba i tři školy.“


Témata:

Nepřehlédněte