Vášnivé diskuse o manželství pro všechny a Istanbulské úmluvě v Jazzové sekci

7.12.2019
Andrea Cerqueirová

Zástupkyně Pirátů Georgia Heyduková a Zelených Anna Gümplová se vyslovily jak pro manželství pro všechny, tak pro Istanbulskou úmluvu. Členka KSČM Monika Hoření uvedla, že u obou témat se názory ve straně různí, ona sama v otázce manželství pro všechny váhá (jednoznačně je ale pro registrované partnerství, které – jak zdůraznila – bylo prosazeno za výrazného přispění poslanců KSČM), co se týče Istanbulské úmluvy, osobně je pro ratifikaci. Zástupkyně a zástupce SPD, Trikolóry a Aliance národních sil se vyslovili jak proti manželství pro všechny, tak Istanbulské úmluvě.

Spor o manželství pro všechny

„Všichni mají mít stejná práva,“ uvedla jednoznačně Anna Gümplová ze Zelených. „To, aby se lidé mohli vzít, je právem všech,“ doplnila ji Pirátka Georgia Heyduková. Monika Hoření z KSČM uvedla, že váhá nad tím, zda svazek dvou lidí stejného pohlaví nazývat přímo manželstvím, společnost se ale podle jejích slov vyvíjí, tak se bude hodně ptát a získávat relevantní informace, aby si doladila názor. Zástupkyně Trikolóry Monika Čírtková řekla, že poslanci této strany pro návrh na ustavení institutu manželství pro všechny hlasovat nebudou, naopak podpoří návrh, aby manželství bylo chráněno Ústavou ČR coby výhradní svazek muže a ženy.

Podpora manželství stejnopohlavních párů u české veřejnosti roste

Manželství pro všechny odmítli i Robert Vašíček z SPD a Vladimíra Vítová z Aliance národních sil. Vašíček spor označil za spor „progresivistů a konzervativců“, Vítová do toho připletla Istanbulskou úmluvu (spoludiskutující reagovaly, že ta s manželstvím pro všechny nemá žádnou souvislost) a hovořila o „jiném konceptu společnosti, který je proti přírodě“. Toto tvrzení je v přímém rozporu s tím, že homosexualita byla 17. května 1990 Světovou zdravotnickou organizací (WHO) definitivně vyškrtnuta ze seznamu nemocí.

Děti vyrůstající se dvěma matkami či otci nestrádají. Lékaři, psychologové či sexuologové řekli jasné slovo!

Čeští odborníci z řad psychologů, psychiatrů, pediatrů či pedagogů se navíc, v reakci na diskuse o výchově dětí stejnopohlavními páry (plné nejrůznějších fake news), v prohlášení, které zveřejnila iniciativa Jsme fér, prosazující manželství pro všechny, vyjádřili zcela jasně, mimo jiné tak, že „obavy o dobro dětí vyrůstajících s dvěma matkami nebo otci jsou neopodstatněné a otevření manželství stejnopohlavním párům může mít pozitivní dopad na obavy zejména mladých leseb a gayů z přijetí v rodinách či kolektivu a na jejich celkové duševní zdraví“.

Emoce nad Istanbulskou úmluvou

Horká byla i diskuse týkající se Istanbulské úmluvy. Gümplová (Zelení), Heyduková (Piráti) a Hoření (KSČM) se vyslovily pro její ratifikaci, protože, jak různými slovy uvedly, jejím smyslem je dát směr a posílit úsilí proti násilí páchanému převážně na ženách (včetně domácího násilí), Vašíček (SPD), Čírtková (Trikolóra) a Vítová (ANS) Istanbulskou úmluvu jednoznačně odmítli. Kupříkladu Vítová stále hovořila o „rozporu mezi přirozeným vývojem společnosti a Istanbulskou úmluvou“, odpůrci úmluvy mluvili i o „gender ideologii“.

Istanbulská úmluva neohrozí tradice, děti ani muže. Zmocněnkyně pro lidská práva vyvrací mýty

Úřad vlády už loni vydal brožurku „Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí: mýty a fakta“. Mezi nejčastěji zmiňovaným mýtem je tam uvedeno právě to, že úmluva „je jen zástěrkou pro prosazení tzv. gender ideologie“. „Úmluvě proti násilí nejde o smazání biologických rozdílů mezi muži a ženami. Jde jí o odstranění přetrvávajících společenských nerovností,“ je uvedeno v publikaci. S tím, že „vztah genderových nerovností a domácího násilí či znásilnění potvrzuje řada odborných studií“, podle kterých tvoří muži 90 až 95 % pachatelů domácího násilí.Nepřehlédněte