Ve Hvozdci uspořádali drakiádu a přivítali občánky

19.11.2021
Marta ŠeVac

I když současná situace nepřeje společenskému životu, přesto se v Hvozdci u Hořovic podařilo během podzimu uspořádat významné akce.

V sobotu 16. října se konala Na Zálesce Posvícenská drakiáda, na kterou přišlo celkem dost dětí. Vítr sice drakům v letu moc nepomáhal a ve vzduchu se udrželi spíše díky běhu svých majitelů, ale děti si užily i několik dalších pohybových soutěží a společného opékání buřtíků, nechyběl ani čaj a koláče. Součástí byla i malá výstavka vlastnoručně vyrobených či namalovaných draků, které někteří účastníci s sebou přinesli. Všichni si podzimní odpoledne pěkně užili.

V neděli 7. listopadu přivítala paní místostarostka Ing. Květa Křivánková spolu s členkami komise pro kulturu, sport a sociální otázky dva nové občánky: Matěje Diviše a Samuela Velvarského. Oba chlapečky doprovodily do společenského sálu obecního úřadu jejich rodiny. Dostali drobné dárky a pamětní listy, maminky obdržely květinu.

Marie Ernestová, zastupitelka obce Hvozdec

Foto: Petra Ernestová


Témata:

Nepřehlédněte