Ve svahu pod Zebínem se opět usadí pomník saského vojáka z prusko-rakouské války

20.9.2021
Fefík

Pod vrchem Zebín – u polní cesty vedoucí směrem k Jičínu – stával 2,75 metru vysoký železný kříž s plastikou Krista na pískovcovém hranolovém podstavci. Na černé desce stávalo v češtině a němčině: „Zde odpočívá král. saský vojín, jenž padl v bitvě u Jičína dne 29. června 1866.“

Ale 20. století nebylo k této pamětihodnosti přívětivé. Pomníček se nyní vrací na místo činu, byť získá jinou podobu. Stát bude přibližně v polovině panelové cesty. Jde o místo, kde se stezka směrem od Jičína stáčí do prudkého kopce.

Sasové ve válce 1866 byli spojenci Rakouska, stáli tak po boku vojáků z národů pod habsburskou nadvládou proti pruským vojskům a jejich spojencům. Sasko tehdy bylo menším německým státem a hlavním důvodem, proč se přiklonilo ve válce k Rakousku, byly obavy z rozpínavosti Pruska.

Novou plastiku vyrobilo kamenictví v Ostroměři a celou akci financuje společnost Mach Zebín, která hospodaří na svazích pod Zebínem. Do obnovy pomníku vkládá řádově několik desítek tisíc korun. Firma úzce spolupracuje s Komitétem pro udržování památek z války 1866, který zajišťuje zejména věcnou správnost doprovodného textu. Slavnostní odhalení se uskuteční v polovině září. Nový pomník bude mít podobu metrového pískovcového jehlanu na soklu z pískovcové desky. Na něm bude vytesán nápis Karl Schwenke, vojín saského 2. pěšího praporu, + 29. 6. 1866.

Jezuitská kolej v Jičíně je ve stínu jiných zdejších památek. Město ji opravuje, ale co s ní, to neví

Původní pomníček byl zřízen v roce 1897 Místním spolkem pro udržování pomníků a hrobů na bojišti jičínském. Ostatky vojína byly v roce 1906 vyzvednuty a přeneseny do nedalekého kbelnického Ossaria. „K opravě kříže došlo v roce1911. Bohužel se tato památka stala obětí vandalů. Již v roce 1926 byl německý nápis značně poškozený a vpodstatě nečitelný. Roku 1939 byla nápisní deska poškozena mládeží a musela být opravena Karlem Stuchlíkem z Jičína. Na podzim roku 1984 nebo na jaře 1985 byl kříž poničen při melioraci pole a z původního umístění těsně za mostkem přes bezejmenný potok za osadou Soudná byl přesunut blíže k Zebínu k bývalému valdštejnskému špýcharu. V průběhu dalších let kříž zanikl a zbylo jen pár dobových fotografií, na kterých je zachycen,“ popisuje David Kotlář z firmy Mach Zebín a z Jezdeckého Centra Jičín. Firma financuje obnovu památníku.

Výzkum odhalil, že padlým je vojín Karl Schwenke, 4. rota 2. prapor, 1. pěší brigáda korunního prince, 2. divize generálporučíka Ludwiga von Stieglitze.

Zdroj: Jan Jireš, Jičínský zpravodaj


Témata:

Nepřehlédněte