Vedení Karlovarského kraje pochybilo, informace tajilo neoprávněně

17.1.2022
Roman Kořinek

Opoziční zastupitelé mají nárok na informace týkající se uzavřených pracovních smluv a dohod o provedení práce, které v minulém roce uzavřelo vedení Karlovarského kraje. O tyto informace požádal zastupitelský klub ANO ředitelku úřadu Martinu Vránovou již 26. října. Do dnešního dne ale nic nedostal.

„Je neuvěřitelné, jak arogantně se k nám někteří zaměstnanci krajského úřadu chovali a jak dokázali náš jednoznačně specifikovaný nárok odkládat a vymlouvat se na naprosté nesmysly. Můžeme se jen domnívat, proč tak činili a zda to byla jejich neinformovanost, nebo politické zadání současného vedení kraje,“ vysvětluje místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a opoziční zastupitelka Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Ta mnohokrát upozorňovala všechny zastupitele, zaměstnance i ředitelku úřadu, že naprosto přesně zná svá práva a ani na chvilku nepochybovala o tom, že jí dříve nebo později budou muset být smlouvy předloženy. „Je samozřejmě naprosto nepřijatelné, aby zaměstnanec úřadu a je úplně jedno, jestli je to ředitel, vedoucí odboru nebo řadový úředník, kladl takový odpor proti našemu naprosto nezpochybnitelnému nároku,“ doplňuje zastupitelka Gabriela Dostálová (ANO).

Opoziční poslanci žádali zpřístupnění pracovních smluv několikrát a to dokonce i prostřednictvím zastupitelstva, které ředitelce úřadu jednoznačně uložilo smlouvy předložit k nahlédnutí. „Jenže ani toto rozhodnutí zastupitelstva, jako nejvyššího orgánu kraje, nebylo pro ředitelku úřadu dostatečně silným impulsem, aby začala konat. Místo neodkladného předložení smluv se domáhala stanovisek několika dalších úřadů včetně ministerstva vnitra,“ doplňuje místopředsedkyně sněmovny, která zdůrazňuje, že vedení krajského úřadu má nyní k dispozici usnesení zastupitelstva, jednoznačné stanovisko ministerstva vnitra a Úřadu na ochranu osobních údajů a neměla by tedy existovat žádná překážka pro nahlédnutí do smluv.

„Na krajský úřad jdeme v pondělí a věříme, že konečně budeme úspěšní. Co se týká ředitelky úřadu, tak tam se musíme ještě poradit, zda budeme požadovat její omluvu, případně odvolání, neboť se jedná o naprosto zásadní pochybení nejvyššího představitele úřadu,“ dodává Jana Mračková Vildumetzová.

Zdroj: vz/tz


Témata:

Nepřehlédněte