Vedení kraje samo potvrdilo skutečnost, že výběr strategických projektů nebyl transparentní

19.11.2021
Roman Kořinek

Radní Karlovarského kraje Patrik Pizinger (Místní) rozeslal v minulých dnech všem zastupitelům materiál, ve kterém detailně popisuje průběh výběru strategických projektů, které mají být hrazeny z peněz Evropské unie. Jedná se o celkovou částku 6,3 miliardy korun a celý průběh je dlouhodobě kritizován krajskou opozicí.

„Stále poukazujeme na skutečnost, že výběr strategických projektů nebyl transparentní a tvrdíme, že vedení kraje zásadně pochybilo. Už v minulých měsících jsme říkali, že není možné, aby o projektech rozhodovali nahodile vybraní, a ještě k tomu anonymní hodnotitelé a není možné, aby o přihlášených projektech nebyli informováni zastupitelé,“ říká poslankyně parlamentu a opoziční krajská zastupitelka Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Ta byla několikrát odkázána na rozhodnutí Regionální stálé konference (RSK), která je tím subjektem, který projekty vybíral, studoval a vyjadřoval se k nim. Jenže i tady je řada nejasností a ta nejzávažnější byla nyní potvrzena i radním kraje Patrikem Pizingerem.

„Radní nám zaslal materiál, ve kterém konstatuje, že dne 26. července byl členům Regionální stálé konference a zastupitelům Karlovarského kraje zaslán emailovou korespondencí přístup na úložiště, na kterém jsou uloženy studie proveditelnosti všech šestačtyřiceti přihlášených projektových záměrů, včetně jejich hodnocení. A to je právě ten problém, na který poukazujeme, neboť o projektech bylo rozhodnuto členy Regionální stále konference 16. června, tedy o více než měsíc dříve, než potřebné materiály dostala RSK i zastupitelé,“ pokračuje dále poslankyně.

„Několikrát jsme se na zastupitelstvu zeptali člena RSK za Karlovarský kraj Víta Hromádka (SNK1), zda při hodnocení a výběru projektů měl 16. června všechny podklady o 46 odevzdaných projektech, dvakrát jsme se dočkali odpovědi: Nepamatuji si to!“ Je to potvrzení skutečnosti, že jedenáct strategických projektů bylo vybráno podivným způsobem. Členové RSK při rozhodování měli obdržet všechny podklady. Zastupitelé informace o projektech také obdrželi až po rozhodnutí. Tento postup je v rozporu s metodikou a schváleným postupem procesu transformace regionu,“ konstatovala poslankyně parlamentu a starostka Sokolova Renata Oulehlová (ANO).

„Vzhledem k těmto dalším zjištěním proto opětovně vedení Karlovarského kraje žádáme o zastavení celého procesu transformace, široké diskusi nad přihlášenými projekty a novému výběru strategických projektů. Bez tohoto kroku bude navždy proces transformace našeho kraje spojen s mnoha nejasnostmi, které mohou do budoucna kraj zásadně poškodit. Znovu se ptáme, kdo tedy rozhodoval o strategických projektech, když jejich přehled neměli k dispozici ani zastupitelé kraje ani členové RSK,“ dodala Jana Mračková Vildumetzová.

Zdroj: vz/tzNepřehlédněte