• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Víte, co jíte? Hygienici rozdávali stánkům s občerstvením pokuty

  24.1.2023
  Simona Knotková

  Zaměstnanci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje (KHS ZK) loni udělali více kontrol sezonních provozoven stravovacích služeb. Zjistili také více pochybení a udělili více pokut. Kontrol bylo loni 403, pracovníci uložili 24 sankcí. Předloni udělili při 103 kontrolách osm sankcí. Statistiku však ovlivnila také epidemie covidu. V roce 2021 provedli méně kontrol než v roce 2022, protože rok 2021 byl zásadně ovlivněn epidemií, řekla zástupkyně krajské hygienické stanice Vendula Ševčíková.

  Pracovníci KHS ZK loni zkontrolovali 313 stánků a mobilních zařízení s prodejem občerstvení na jednorázových akcích, jako jsou jarmarky, festivaly či slavnosti. Za zjištěné nedostatky uložili deset sankcí, osm pokut v celkové výši 21 000 korun a dvě domluvy. V rekreačních a turistických oblastech, lyžařských střediscích, u cyklostezek, v areálech koupališť či kempech udělali kontrolu 90 sezonních provozoven. Sankcí bylo 14, šlo o devět pokut za celkem 18 000 korun a pět domluv. Celkem při kontrolách uložili 24 sankcí, z toho 17 pokut v celkové výši 39 000 korun a sedm domluv.

  „Závady, za které byly provozovatelům kontrolovaných provozoven uloženy sankce, se týkaly zejména nedodržování provozní a osobní hygieny, nevyhovujících skladovacích podmínek potravin a pokrmů, nezajištění vyhovujících podmínek pro přípravu pokrmů, zjištění prošlého data použitelnosti a minimální trvanlivosti potravin,“ uvedli hygienici.

  Úroveň kontrolovaných provozoven je podle hygieniků konstantní u stabilních provozovatelů. „Problematické bývají většinou provozovny nových provozovatelů, kteří nemají dostatečné znalosti nutné pro provozování zařízení stravovacích služeb,“ uvedli hygienici.

  Předloni pracovníci KHS ZK udělali 54 kontrol provozoven v rekreačních oblastech, uložili při nich šest sankcí ve výši 18 000 korun a pět domluv. Při jednorázových akcích udělali 49 kontrol stánků rychlého občerstvení a dali dvě sankce celkově za 14 000 korun. V jednom případě také nařídili okamžité uzavření provozovny.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte