Vodní toky v Praze jsou stále čistší: Jaké má město plány se známými koupališti?

8.1.2018
Fefík

„Z dlouhodobého hlediska zaznamenáváme zlepšující se výsledky, pozitivní trend je zaznamenáván na 25 profilech z celkových 38,“ těší radní pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí Janu Plamínkovou. K nejčistším pražským potokům patří například Lhotecký potok, naopak mezi nejznečištěnější patří potok Komořanský.

Muzeum pražského vodárenství vzniklo v Podolí před 26 lety. Nahlédněte do jeho útrob

Každý měsíc se měří průhlednost vody

Magistrát si myslí, že za pozitivními výsledky stojí jeho dlouhodobý boj se zdroji znečištění potoků, kterými jsou nejčastěji špatně provedené přípojky splaškové kanalizace. Během spolupráce velké radnice s Pražskými vodovody a kanalizacemi, která probíhá intenzivně od roku 2008, bylo odstraněno téměř 90 různě velkých zdrojů znečištění. Za velký úspěch z nedávné doby lze považovat i zrušení čistírny odpadních vod společnosti Klio na Zličínském potoce, která byla dlouhodobě jedním z největších znečišťovatelů potoků v Praze.

Sledována je i kvalita vody v rybnících a nádržích, kde se každý měsíc měří průhlednost vody. I zde jsou výsledky velmi pozitivní. Na rybnících v majetku hl. m. Prahy v průměru neklesne průhlednost pod 50 cm, což je mimo jiné způsobeno i šetrných extenzivním rybím hospodařením.

Jmenuje se Hadovka opravdu po hadech? A víte, že zde byly původně vinice?

Vyčištění, odbahnění…

Další pozitivní dopad na kvalitu vody má i odbahňování vodních nádrží. Sediment může být za určitých podmínek zdrojem velkého množství živin, zejména fosforu, který například souvisí i s rozvojem sinic. Odbor ochrany prostředí magistrátu od roku 2002 vyvezl z pražských rybníků a nádrží více jak 580 tisíc kubíků sedimentu. „Pro letošní rok připravujeme odbahnění rybníka Strnad, Olšanského rybníka a Nového rybníka pod Šeberovem,“ upřesnila radní Plamínková. Významné bude i celkové odbahnění hl. m. Prahou nedávno zakoupeného rybníka Šeberák, které je plánováno na rok 2019, jen tento rybník obsahuje více než 35 tisíc m3 bahna! Zdejší známé koupaliště by se tak konečně mohlo dočkat čistější vody i v letním období.

Gigantický obchodní komplex vzniká u Čestlic, obec díky němu získá nádrže proti záplavám

Pražské nádrže a potoky v číslech

V Praze se nachází:

  •  100 potoků o délce téměř 357 km
  •  69 rybníků o ploše 113,9 ha
  •  3 přehradní nádrže o ploše 59,6 ha
  •  30 retenčních nádrží o ploše 29,7 ha
  •  7 suchých poldrů o ploše 44,9 ha a retenčním objemu 1,1 milionu kubíků

FOTO: Vodní toky v Praze jsou stále čistší

Vodní toky v Praze jsou stále čistší - 1 libocký rybníkVodní toky v Praze jsou stále čistší - 2 Li – Džbán, nádržVodní toky v Praze jsou stále čistší - 3 v podbabě potokVodní toky v Praze jsou stále čistší - 4 B – Kajetánka, rybníčekVodní toky v Praze jsou stále čistší - 5 brusnice b


Nepřehlédněte