Vodovod na Brněnsku je obnovený. Ročně se v něm ztrácela voda pro 16 olympijských bazénů

18.6.2021
Jan Štoll

Vodárenský systém Vírského oblastního vodovodu, který je dnes spolu s Březovským vodovodem páteřním systémem pro dodávky vody pro Brno a okolí, byl uveden do provozu před 21 lety. Tato soustava potřebuje ročně přibližně 30 milionů kubíků vody, což je v přepočtu 950 litrů za sekundu.

„Strategie způsobu zásobování pitnou vodou brněnské aglomerace se od roku 2019 výrazně změnila s ohledem na nízký stav podzemních vod na vodním zdroji Březová. Vírská přehrada se tak stává zásadnějším prvkem celé soustavy,“ říká Vladimír Šmerda předseda představenstva VOV s tím, že na urychlení projektů k zajištění zásobování pitnou vodou může sucho.

Vírská přehrada tak zajišťuje stálou dodávku vody a zlepšuje její konečnou kvalitu. „Voda z přehrady je důležitá také při kvalitativní homogenizaci vody, kdy se tvrdší voda z Březovského přivaděče míchá s vodou z Vírského přivaděče,“ dodává Šmerda.

Brno podporuje mladé lidi. Nabízí jim několik startovacích bytů

Soustava je tvořena vodojemy, čerpací stanicí, tlakovými štolami a trubními přivaděči včetně úpravny vody Švařec. Vlastní obnova spočívala ve výměně stávajícího potrubí Hobas za potrubí z tvárné litiny, které je opatřeno vnější těžkou ochranou z důvodu korozního prostředí.

„Obnovu potrubí jsme naplánovali na etapy. První etapu rekonstrukce přivaděče na úseku Štěpánovice, Čebín v délce 390 m jsme nyní dokončili. Zde v minulosti docházelo k závažným haváriím, při kterých docházelo k velkým ztrátám pitné vody až 40 tisíc metrů krychlových,“ říká Šmerda.

Pro představu, to je objem vody potřebný pro naplnění 16 padesátimetrových olympijských bazénů. „Takovéto havárie či dlouhodobé odstávky mohou mít závažné dopady v oblasti zásobování pitnou vodou pro obyvatele Brna a širokého okolí,“ dodává Šmerda.

Samotná rekonstrukce vírského přivaděče byla zahájena v srpnu 2020 a dokončena v květnu 2021.

„Propojení vodovodních soustav a rekonstrukce páteřních vodovodů patří mezi naše priority, na kterých od loňského roku intenzivně pracujeme.  Rozsáhlé akce, které se dějí nejen v Brně, ale i na dalších místech republiky umožní v kritických situacích, tedy například v suchých obdobích, distribuovat pitnou vodu do míst, kde jí je momentální nedostatek,“ řekl u slavnostního spuštění nového přivaděče ministr zemědělství Miroslav Toman.

Náklady dosáhly 69 milionů korun, na což přispělo ministerstvo zemědělství 70 % z programu na zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody.

Zdroj: TZ VOVNepřehlédněte