Výdaje Státního fondu podpory investic pro letošní rok prudce vzroste, důvodem je peněžní podpora obcí zasažených tornádem

12.9.2021
Redakce

„V souvislosti s živelní pohromou, která 24. června 2021 postihla obce na jižní Moravě a obec Stebno na Lounsku, nabylo dne 30. června účinnosti nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí,“ uvádí se v materiálu.

Na základě kvalifikovaného odhadu mohou vlastníci, případně společenství vlastníků postižených objektů čerpat na obnovu obydlí dotaci až do dvou milionů korun, v případě rozsáhlejších škod mohou obnovu dofinancovat prostřednictvím nízkoúročeného úvěru až za tři miliony korun. O podporu je možné žádat do dvou let o živelní pohromy. Podle předběžných informací je poškozených nemovitostí k bydlení zhruba 1600.

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) shromažďoval peníze určené na podporu bydlení. Hospodařil s vlastními penězi a rozděloval i příspěvky z příslušných fondů Evropské unie. Jeho cílem bylo podporovat soukromé a obecní investice do výstavby, oprav a modernizace bytů.
Loni se fond přejmenoval na Státní fond podpory investic. Kromě kompetencí bývalého SFRB rozšířil svou působnost například o udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů a o cestovní ruch. Přejmenování fondu a výdaje s tím spojené vyšly podle ministerstva asi na 880.000 korun. Náklady zahrnovaly například výměnu formulářů, razítek, platebních příkazů nebo úpravu webových stránek.

„V souvislosti s živelní pohromou, která 24. června 2021 postihla obce na jižní Moravě a obec Stebno na Lounsku, nabylo dne 30. června účinnosti nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí,“ uvádí se v materiálu.

Na základě kvalifikovaného odhadu mohou vlastníci, případně společenství vlastníků postižených objektů čerpat na obnovu obydlí dotaci až do dvou milionů korun, v případě rozsáhlejších škod mohou obnovu dofinancovat prostřednictvím nízkoúročeného úvěru až za tři miliony korun. O podporu je možné žádat do dvou let o živelní pohromy. Podle předběžných informací je poškozených nemovitostí k bydlení zhruba 1600.

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) shromažďoval peníze určené na podporu bydlení. Hospodařil s vlastními penězi a rozděloval i příspěvky z příslušných fondů Evropské unie. Jeho cílem bylo podporovat soukromé a obecní investice do výstavby, oprav a modernizace bytů.

Loni se fond přejmenoval na Státní fond podpory investic. Kromě kompetencí bývalého SFRB rozšířil svou působnost například o udržitelný rozvoj obcí, měst a regionů a o cestovní ruch. Přejmenování fondu a výdaje s tím spojené vyšly podle ministerstva asi na 880.000 korun. Náklady zahrnovaly například výměnu formulářů, razítek, platebních příkazů nebo úpravu webových stránek.Nepřehlédněte