Výstava v Brně hledá styčné plochy archeologie a umění na příkladu otce a syna

30.9.2022
Doris Drienová

Nová výstava Moravské galerie zkoumá vztah mezi otcem a synem a jejich obory – archeologií a konceptuálním uměním. Karel Valoch byl nestorem moravské archeologie, zemřel v roce 2013. Jeho syn, šestasedmdesátiletý Jiří Valoch, se věnoval umění nejen jako osobitý tvůrce, ale i jak kurátor a sběratel. Výstava Valoch & Valoch ukazuje některé nečekané styčné plochy obou disciplín, spojených v jedné rodině. Návštěvníci ji najdou v Pražákově paláci.

Mladší z Valochů se sice nevydal v otcových stopách, archeologie však jeho život ovlivnila. S otcem se od dětství účastnil výzkumů, později pomáhal s dokumentací a zakresloval nálezy. V prostředí archeologie nacházel inspiraci. „Byl schopen vidět tam poezii, která se zrcadlila v jeho pracích,“ řekl jeden z kurátorů Miroslav Maixner. Některé své umělecké akce Jiří Valoch později uskutečnil v Moravském krasu, kde jeho otec působil jako archeolog.

Výstava je široce pojatá, tvoří ji jak archeologické nálezy Karla, tak ukázky prací Jiřího a další díla, tematicky související. Oba světy se prolínají třeba v dokumentaci archeologických nálezů, která se formálně podobá dokumentaci happeningů a uměleckých akcí v krajině. Podobný je také systém skladování a třídění sbírek, ať už archeologických, anebo uměleckých. Ve stejných depozitárních skříních jsou na výstavě skutečné archeologické nálezy i umělecká díla jimi inspirovaná.

„Konceptuální umění nemělo ambice vytvářet pouze sochy, ale akci, událost v krajině, kterou zdokumentovalo. Dokumentovaly se i archeologické objevy a my tyto dokumentace porovnáváme. Zajímavé je, že Jiří fotografoval dokumenty z výzkumu tím samým fotoaparátem, jakým pořizoval svá umělecká díla,“ uvedl další z kurátorů Ondřej Chrobák.

Návštěvníci zhlédnou také díla českých i zahraničních umělců, v jejichž tvorbě lze vysledovat paralely mezi uměním, prehistorií a archeologií, ať už v námětech, nebo v materiálu. Jde například o kresby německého malíře A. R. Pencka, grafiky Méret Oppenheimové zobrazující mytická zvířata, dokumentaci land-artových děl britského umělce Richarda Longa nebo velkoformátové dílo Margity Titlové s otisky jejích vlastních rukou.

Součástí výstavy je také prostor evokující jeskyni, kde předchůdci současného člověka nacházeli útočiště a vytvářeli některé prvotní formy umění. Karel Valoch právě v jeskyni Kůlna nalezl důkazy života neandertálců.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte