• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Zapojte se do akce „Ukliďme Česko“ a udělejte radost přírodě

  10.3.2023
  Redakce
  Komerční sdělení

  V ČR funguje propracovaný systém, který lidem nabízí různé možnosti, jak vytřídit vyprodukovaný odpad. K dispozici mají například hustou síť barevných kontejnerů na tříděný odpad, v některých lokalitách probíhá tzv. pytlový sběr, odpad lze odkládat i do sběrných dvorů nebo do výkupen. Ročně se tak v ČR podaří vytřídit a předat ke zpracování a recyklaci více než 1,3 mil. tun obalových odpadů. Přesto vše se ale v přírodě i ve městech setkáme s množstvím odpadu… Řeč je zejména o tzv. litteringu. 

  I přesto, že máme v České republice k dispozici komfortní systém třídění odpadů, nešvar odhazování odpadků na zem nás trápí podobně jako ostatní státy. Litteringové chování je problém, se kterým se potýká celý svět, většina z nás si přitom ani neuvědomuje, jak dalekosáhlé a negativní důsledky takový přístup může mít.

  I proto vznikla v ČR iniciativa, která má za cíl prostřednictvím organizovaných úklidů pomoci přírodě od odpadu, který v ní zanechali nezodpovědní lidé. Úklidové akce na našem území probíhají pod hlavičkou „Ukliďme Česko“ již od roku 2014.

  V roce 2023 bude hlavním jarním úklidovým dnem sobota 1. dubna. Úklidy budou letos zaměřeny na odstranění černých skládek a drobného nepořádku z naší přírody, měst a obcí. Pořadatelé se stále více zaměřují také na předcházení vzniku nepořádku a osvětu v této oblasti.

  Prevenci a osvětě v oblasti třídění a recyklace odpadů se dlouhodobě věnuje také EKO-KOM, který v ČR zajišťuje třídění odpadu v rámci systému barevných nádob a kontejnerů. Těch je u nás mimo jiné aktuálně k dispozici na 829 000 a tak lze říci, že jsou sběrné nádoby na odpad doslova na každém rohu. EKO-KOM je také jedním z partnerů úklidových akcí Ukliďme Česko. V rámci spolupráce dodává organizátorům odpadkové pytle vyrobené ze 100 % z recyklovaných barevných fólií, které byly lidmi vytříděny v obcích do žlutých kontejnerů.

  Pokud plánujete výlet do přírody, buďte k ní ohleduplní!  A pokud máte volno a chuť, zapojte se do akce „Ukliďme Česko“.  Nepřehlédněte