• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Zastávky vstřícné k nevidomým

  31.7.2019
  Táňa Pikartová

  Nevidomí vyzkoušeli na kladenských chytrých zastávkách nápisy v Braillově písmu.

  Zastávky budou pro nevidomé fungovat tak, že označníky vybavené senzorem pro ovladač, který vlastní všichni nevidomí, spustí hlášení o zastávce a štítky s informacemi pak informují v Braillově písmu. Umístěné jsou na pravé straně ve výšce sto třicet až sto padesát centimetrů od úrovně terénu.

  Obsluhu hlasového systému i faktickou správnost informací na štítcích kontrolovali průběžně už sami nevidomí a informovali město o případných výpadcích systému, který je zatím ve zkušebním provozu.

  „Ověřili jsme celkem pětadvacet zastávek, z toho jen na jedné bylo písmo hůře čitelné a na dvou místech byl štítek jinde, než má podle norem být. Všechny ostatní zastávky byly v pořádku,“ zhodnotil testování Pavel Rous, vedoucí Odboru výpočetní techniky a informatiky.

  Systém pro nevidomé začne fungovat na podzim na sedmi desítkách zastávek z celkového počtu téměř dvou set. Finální provoz bude pracovníky města a ČSAD Kladno představen všem kladenským nevidomým občanům na jejich pravidelném setkání počátkem září.

  Pomáhají nám vyrovnat se se stresem i depresí, dokážou zmírnit pláč a jsou pozornými posluchači. Devětkrát kočičí láska…

     Nepřehlédněte