Zastupitelé Suchdola rozhodnou, jestli se zbaví vodovodu a zdraží lidem vodu

13.12.2020
Jan Štoll

Cena vodného a stočného stanovená Vodohospodářskou společností Vrchlice Maleč, je ve městech a obcích blízkých Suchdolu 95, 47 korun za kubík vody.

To představuje oproti současnému stavu citelné zdražení, téměř o osm korun, protože cena pro Suchdol je nyní dohromady 88, 19 korun za kubík. Starostka městyse Jana Rychlíková se ke zdražení vody svým občanům nevyjádřila.

Kromě změny ceny vody, už po převodu vodovodu a kanalizace nebude tato infrastruktura v moci městyse. Za převedený majetek a peněžní vklad má městys obdržet akcie vodohospodářské společnosti Vrchlice Maleč.

Městys ale zřejmě stále nemá vlastní posudek, který by zastupitelům vyčíslil hodnotu majetku, který hodlá na vodárnu převést, a ani posudek na přiměřenost emisního kurzu akcií.

Na základě čeho zastupitelé určí, že za svůj majetek dostane městys přiměřenou protihodnotu, tak není zřejmé. Ani k tomuto se starostka Rychlíková za měsíc nestihla vyjádřit, přesto, že odpovědi přislíbila.

Zastupitelé Suchdola měli převést vodovod za desítky milionů na základě cizího dokumentu, kterému nerozumí

Na ošemetnost převodu majetku bez těchto podkladů, upozornil už dříve vedení městyse Suchdol advokát Jan Seidel.

„Pokud by při znalosti výše uvedených skutečností vypracování znaleckého posudku na určení přiměřenosti počtu nabízených akcií za vkládaný majetek nebylo zadáno, těžko by mohlo být konstatováno, že zástupci Městyse postupovali při nakládání s veřejným majetkem s péči řádného hospodáře,“ uvedl Seidel s připomínkou, že z takového jednání vyplývá odpovědnost za škodu.

Připomeňme, že to není poprvé, co se má takto v Suchdole rozhodovat o převodech rozsáhlých majetků.

Suchdol investoval 28 milionů do vodovodu, teď se ho chce za podezřelých okolností zbavit

Zastupitelé Městyse Suchdol měli o převodu hlasovat už na zasedání 8. října. Jenže znalecký posudek, který dostali zastupitelé na stůl, nechala zpracovat vodohospodářská společnost, která má majetek získat.

„My máme znalecký posudek, ale ten si zadala VHSka, ne my. Já nejsem odborník na realizace, ale na druhý pohled mě zaráží, když vezmu cenu pořizovací a cenu obvyklou. Jestli by nestálo za to, mít ještě oponentní nebo prostě náš posudek, když už se máme rozhodovat o desítkách milionů, tak abychom si byli jistí, že cena odpovídá tomu, co nám znalci doporučují,“ řekl jeden ze zastupitelů městyse.

Zastupitelé tehdy nakonec odhlasovali, že si městys nechá zpracovat konkurenční znalecký posudek. Jestli už jej mají, není zřejmé, starostka Rychlíková stále zarytě mlčí, ani její slib, že bude zveřejněn na úřední desce se nenaplnil.Nepřehlédněte