Zatrubněné potoky se na Šumavě vrací zpátky na povrch

24.5.2022
Jiří Bydžovský

V posledních deseti letech bylo v Národním parku Šumava obnoveno již více než 20 kilometrů přírodních toků. V loňském roce se ale poprvé podařilo vyzdvihnout hned několik zatrubněných potoků z temného podzemí a vrátit je zpátky na povrch a do života. Pod osadou Dobrá byla částečně přerušena podzemní síť melioračních trubek, které v minulosti vysušovaly údolní mokřady a sváděly potoky přitékající z úpatí Stožce. Vše se podařilo i díky podpoře místních obyvatel a dohodě se soukromými vlastníky.

„Říční niva Teplé Vltavy je naprosto unikátním chráněným územím, které nemá ve střední Evropě obdoby. Její části byly ale v minulosti poškozeny odvodněním a proto i sem směřujeme finanční prostředky z projektu LIFE for MIRES. Díky nim se daří navracet drobné přítoky do přírodě blízkého stavu a rušit nevhodné odvodňovací soustavy. Již dříve tu Správa Národního parku Šumava obnovila Žlebský a Jedlový potok, loni jsme přidali další dva potůčky, které se opět přirozeně vinou krajinou,“ představuje dosavadní výsledky projektu Lukáš Linhart z revitalizačního týmu.

Pomalu se tak daří navracet zamokřená místa, která jako magnet přitahují chráněné druhy ptáků a dalších živočichů. Spolu s tím se obnovují i další příznivé dopady mokřadů na fungování krajiny.

„Potoční a říční nivy jsou důležité pro zdravou a dobře fungující krajinu. Při povodních umožňují vodě rozlít se do neosídlených oblastí a zpomalit svůj odtok. Díky tomu ztrácí povodňová vlna svou razanci a nepáchá tolik škod v lidských sídlech. Kromě toho poříční krajiny hrají významnou roli i při zasakování vody do půdy a doplnění podzemních zásob vody“ připomíná Iva Bufková, vedoucí projektu LIFE.

Kolem obnovených potoků je s probíhajícím jarem opravdu živo a také přínos k pomalejšímu odtoku vody z krajiny je na první pohled znát. Přímo u Teplé Vltavy byly také přehrazeny a zasypány povrchové odvodňovací kanály a přerušeny další stovky metrů drenážního potrubí. Hladina podzemní vody tak na velké ploše stoupla téměř k povrchu a celé území tak zadrží mnohem více vody. Na lokalitě v průběhu léta proběhnou ještě dokončovací práce, do kterých se zapojí i dobrovolníci.

Zdroj:vz/tzNepřehlédněte