Zbraslav má nové společenské centrum Parket

30.9.2020
Martin Solar

Sál, který byl realizován za finanční účasti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrátu hlavního města Prahy, Městské části Praha Zbraslav, bude sloužit nejen jako taneční sál, ale i jako sál s hledištěm při různých představeních. Jeho kapacita je 150 diváků.

Majitelé nových pražských bytů možná netuší, že zde nejsou prvními osadníky. Předběhli je již lidé nejen v době bronzové

Společenské centrum bylo otevřeno za účasti hostů z řad donátorů, partnerů i zástupců místních organizací. Slavnostní přestřižení pásky proběhlo hned dvakrát. Poprvé během galavečera, podruhé následující den za přítomnosti dětí a mládeže. Konal se totiž Den otevření dveří Sokol Zbraslav, v jehož rámci proběhly náborové akce plné zajímavých ukázkových hodin a krásných vystoupení jednotlivých oddílů.

„Jsme všichni moc rádi, že Sokol Zbraslav může nyní veřejnosti nabídnout tři kvalitní sportoviště – tělocvičnu, atletické hřiště a nově i společenský sál se skvělým vybavením. Věříme totiž, že pravidelný pohyb v rekreačním či soutěžním duchu pomáhá fyzickému i duševnímu zdraví, které dnes všichni stále více potřebujeme,“ dodávají společně starostka i jednatelka Sokola Zbraslav Jana Červená a Lenka Šeráková.

szb

 Nepřehlédněte