Zemědělci dostanou peněžní kompenzaci za škody způsobené tornádem

17.9.2021
Redakce

Fond nyní začal vydávat tzv. zálohová rozhodnutí a platby bude posílat záhy po vydání, aniž by se čekalo na nabytí právní moci rozhodnutí. „Fond tak zareagoval na nelehkou situaci a přijal mimořádná opatření, aby došlo k urychlení vyplácení záloh,“ řekla Adamcová. Vláda schválila rozdělení až jedné miliardy mezi zemědělce, přičemž jejich potřeba, kterou SZIF uznal, se nakonec zastavila na čísle přesahující zmíněných 600 milionů korun. Všechny doklady prokazující nárok na odškodnění musejí zemědělci dodat od 1. října do konce září příštího roku. Podle toho pak dostanou doplatek, v opačném případě by fond vedl řízení o vrácení peněz.

Zemědělci mohou žádat o peníze, pokud se jedná o škody z tornáda 24. a 25. června, a to o škody způsobené na úrodě, hospodářských zvířatech, na nemovitostech i na technice a technologiích. Na jižní Moravě mají nárok zemědělci z Břeclavi, Hodonína, Hrušek, Kostic, Lužic, Mikulčic, Moravské Nové Vsi, Ratíškovic, Tvrdonic a Týnce na Moravě. V Ústeckém kraji pak lidé z obcí Bílenec, Blatno u Podbořan, Černčice u Petrohradu, Krty, Malměřice, Petrohrad a Stebno u Petrohradu. Vymezení lokalit udělal fond na základě dat Českého hydrometeorologického úřadu. Fond přijal v létě 87 žádostí, z toho 73 z jižní Moravy.

Zdroj:jv/ctkNepřehlédněte