Zemřel Jaroslav Perlík, který 24 let starostoval v Hrádku

15.12.2021
Marta ŠeVac

Ve věku 76 let zemřel dlouholetý starosta Hrádku u Rokycan a jeden ze zakladatelů Sdružení měst a obcí České republiky pan Jaroslav Perlík (5. srpna 1945 – 11. října 2021).

O jeho oblíbenosti a také osobních a profesních kvalitách svědčí již pouhý fakt, že byl do všech veřejných funkcí opakovaně volen. Odešel člověk, který byl úzce spjat se správou věcí veřejných u nás na Rokycansku, v Plzeňském kraji. Poděkování mu patří za jeho práci pro město Hrádek a pro Plzeňský kraj. Pod jeho vedením se Hrádek pozvedl a výrazně proměnil. Vždy měl velkou radost z realizovaných projektů. Hodně se věnoval i sportu, který byl jeho velkou láskou, hrál kopanou, jezdil na kole. Podporovat místní organizace a spolky. Byl dlouholetým členem pionýrské skupiny, se kterou jezdil na letní tábory. V mladším věku vedl loutkářský klub, který dosahoval i celostátní úspěchy. Zásluh Jaroslava Perlíka je velmi mnoho. Zároveň by bylo neúplné zmiňovat „jen“ jeho pracovní a politické úspěchy a zapomenout zdůraznit, že byl prostě fajn člověk, se smyslem pro fair play, se kterým jste se vždycky rádi potkali a popovídali.

Jaroslav Perlík se vyučil zedníkem – šamotářem v Železárnách Hrádek Bílá Cerkev. Při zaměstnání pak vystudoval střední průmyslovou školu v Kladně. Po měsíčním působení v Uhelných skladech roku 1974 byl ve zkušební době propuštěn na doporučení OV KSČ z důvodu, že nebylo žádoucí, aby řídil skupinu zaměstnanců. Znovu se vrátil do Železáren Hrádek, kde do roku 1991 působil jako pomocník pecaře a po té jako pecař jemné válcovny. Po roce 1989 se Jaroslav Perlík aktivně podílel na činnosti Občanského fóra v Hrádku a brzy byl kooptován do rady tehdejšího Městského národního výboru, kde mimo jiné pracoval v přestupkové komisi.

Po komunálních volbách v roce 1992 byl zvolen do zastupitelstva města a na městský úřad nastoupil jako uvolněný místostarosta. V roce 1994 byl zvolen starostou města a tuto funkci vykonával nepřetržitě šest volebních období až do roku 2018. Aktivně se podílel při zakládání vodohospodářského sdružení obcí. Působil jako předseda Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, působil v mnoha organizacích, např. v Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje či ve sdružení obcí Horní Berounka – Povodí Vltavy.

Pane starosto, děkujeme za Vaši letitou angažovanost ve veřejném životě a za Vaši práci pro město Hrádek, pro obce a města v Plzeňském kraji!

Pane Perllíku, čest Vaší památce.

Za občany Hrádku

Vlasta Vasková


Témata:

Nepřehlédněte