• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Zpívající školáčci krásně dotváří vánoční atmosféru v Psárech

  21.12.2017
  Bohumil Brejžek

  Nejkrásnější svátky v roce jsou přede dveřmi. Začínají Štědrým dnem a pokračují Božím hodem vánočním, Štěpánem a za pár dní na to je tu Silvestr a Nový rok.

  Děti z mateřské školky zpívaly na obecním úřadě

  Na obecní úřad v Psárech zavítaly děti z místní mateřské školy, které přišly starostovi Milanovi Váchovi a dalším pracovníkům úřadu popřát šťastné a veselé vánoční svátky. Zazpívaly jim i koledy, které se ve školce naučily. Milan Vácha je pak všechny odměnil čokoládovými dobrotami.

  Nový školní rok znamenal pro děti v psárské mateřské škole i nový vzdělávací program „Jaro, léto, podzim, zima, se zvířátky je nám prima“, který s sebou přinesl i nové názvy tříd. Nejmenší děti se scházejí ve třídě Včeliček, tří až pětileté jsou rozděleny do třídy Želvičky a Rybičky, a předškoláci mají Sovičky na Štědříku a Žabičky v zelené škole.

  Psáry jsou nejpřátelštější obcí k seniorům. Dostanou milionovou dotaci

  Vánoční zpívání v Domově Laguna

  Další předvánoční akcí v Psárech bude čtvrteční tradiční vánoční pěvecké vystoupení klientů Domova Laguna, jehož součástí budou i trhy, na nichž bude možné zakoupit originální vánoční dárečky, které klienti Domova sami vytvořili. Akce začíná v 18 hodin.

  Vystoupení pěveckého kroužku Domovu Laguna má svoji tradici nejenom v Psárech, ale také v Jincích, kam už po mnoho let před Vánocemi se svým adventním programem zajíždějí. Letos tomu bylo již po sedmnácté.

  Psáry našly místo pro skatepark, patří Ředitelství silnic a dálnic

  Štědrovečerní bohoslužba

  Přímo na Štědrý den se pak budou zpívat koledy v místním kostele sv. Václava, jež obohatí vánočním slovem farář tamní farnosti otec Kryštof. Začátek bohoslužby je o jednadvacáté hodiny.

  FOTO: Zpívající školáčci krásně dotváří vánoční atmosféru v Psárech

  Zpívající školáčci krásně dotváří vánoční atmosféru v Psárech - davZpívající školáčci krásně dotváří vánoční atmosféru v Psárech - davZpívající školáčci krásně dotváří vánoční atmosféru v Psárech - dav


  Nepřehlédněte