Zřícenina hradu v Praze? Navštivte Nový hrad u Kunratic!

22.2.2021
Martina Strnadová

Les je znám také jako Krčský či Michelský. Nachází se na kopcovitém území, které protíná Kunratický potok. Jednu z nejzajímavějších historií budov v tomto lese má jednoznačně zřícenina Nového hradu u Kunratic. Také bývá označována jako Nový hrádek či Hrádek. Rozhodně nečekejte obrovskou stavbu viditelnou z dalekého okolí. Zřícenina Nového hradu je skryta na kopci, který obtéká potok. Veškeré dochované zdivo je v současné době na úrovni terénu, proto hrad není možné do poslední chvíle rozpoznat. Na vrcholu kopce jsou vzrostlé stromy, které brání výhledu na hrad z dálky. Svahy jsou strmé a nejpřístupnější cesta vede z východní strany po hřebeni kopce.

Historie hradu

Stavba Nového hradu byla zahájena v 15. století. Nechal ho vybudovat Václav IV. Král chtěl, aby se hrad jmenoval po něm. Původně měl nést název Wenzelstein. Toto pojmenování se bohužel neujalo a lidé ho nazývali jednoduše Nový hrad nebo Nový hrádek. Po jeho smrti byl hrad krátce obýván dalšími panovníky, ale již roku 1421 byl dobyt Husity. Poté jej vyrabovala a zapálila rozhořčená revoluční chudina. Od té doby byl několikapatrovou zříceninou. V 19. století se stal velmi populárním. Byl hojně navštěvovaným místem nejen všech romantiků, ale i dalších výletníků a obdivovatelů. Kunratický velkostatek byl však tehdejší situací silně znepokojen. Správě statku se nelíbilo hlavně to, že lidé rušili lesní zvěř. Zákazy a omezení moc nepomohly a tak byly v roce 1882 pozůstatky celého hradu zbourány. Z celé stavby tak zbyly pouze podzemní základy. Od roku 1934 prochází přes zříceninu trasa každoročního přespolního běhu Velká kunratická. V roce 1958 byl Nový hrad zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek. V roce 2012 až 2013 proběhla rozsáhlá oprava zachovaných zbytků hradu. Byly vykáceny stromy, které narušovaly zdivo. To bylo následně částečně doplněno a staticky zajištěno. Přes příkop byl postaven nový dřevěný most.

Zámek ve Zruči nad Sázavou

Vydejte se na procházku zámeckým parkem ve Zruči nad Sázavou. Historie areálu sahá až do středověku

Původní podoba a architektura

Nový hrad patřil do souboru hradů dvorského okruhu – mezi stavby české gotiky doby Václava IV. Byl jeho poslední stavbou a představuje změnu v dosavadním směřování vývoje hradní architektury. Byl kladen důraz na vladařovo pohodlí a naznačen vývoj hradních staveb k pozvolné přeměně v pohodlná zámecká sídla. Byl ještě postaven s důrazem na obrannou funkci, ale prokázal svou zaostalost při střetu s novými obléhacími technikami. Hrad byl tvořen dvěma paláci a hranolovou věží se dvěma vstupními branami. Neopevněné předhradí bylo od hradu odděleno další hradbou a do skály vysekaným příkopem. Na tuto fortifikaci navazovalo boční opevnění, obíhající celou stavbu. Dnes má podobu terénního stupně. Přístupová komunikace vedla do hradu průjezdem čtverhranné věžovité brány. Rozměrný obdélný palác se směrem k severovýchodu přikládal ke druhé bráně. Vcházelo se do něj širokým schodištěm se zděnými stupni. Palác měl věžovitý charakter. Dodnes se zachovaly jen skromné zbytky zdí obdélného paláce a věže. V předhradí jsou stále patrné zbytky husitských valů z doby obléhání hradu.

Krčský les je snadno dostupný městskou dopravou. Pokud zvolíte metro, nejblíže je situována stanice Roztyly, ze které je to do lesa opravdu jen pár metrů. Až půjdete navštívit údolí Kunratického potoka, zkuste najít cestu k této nenápadné zřícenině. Jistě budete příjemně překvapeni, jaká tajemství ukrývají území pražských lesů. Pomohou vám tyto souřadnice: 50.0194556N, 14.4713347ENepřehlédněte