Alois Čenský. Byl prvním českým architektem, který na ČVUT získal titul doktora technických věd

Další fotky

„V architektonické tvorbě navazuje na práce architektů tzv. české renesance, ale česko-renesanční základ je modernisován, jak bylo po roce 1900 běžné, pod vlivem secesního naturalismu, dnes těžce snesitelného. Secese Aloise Čenského je nevýbojná, nenáročná a nedosahuje velkorysosti jeho některých současníků. Význam profesora Čenského tkví především v jeho činnosti stavitelsko-vědecké.“ Jan E. Koula

Architekt a profesor pozemního stavitelství, představitel české novorenesance a secese Alois Čenský se narodil 22. června 1868 v Berouně čp. 54 v rodině truhláře.
Počátkem 70. let rodina přesídlila do Plzně a roku 1875 na Smíchov, kde často měnili bydliště – Nádražní 21, Drtinova 9, Kroftova 10, Drtinova 13, Na Celné 5, Hořejší nábřeží 19, Jindřicha Plachty 5, Na Celné 3 a Jindřicha Plachty 6.

Čenský absolvoval českou techniku v Praze (1892) a už jako asistent prof. Jiřího Pacolda (1834 v Chrudimi – 1907 v Praze) spolupracoval na jeho dílech o konstrukcích pozemních staveb a statice jejich konstrukcí. Hluboký zájem o vědeckou bázi stavitelství stal se podstatným rysem osobnosti budoucího profesora.
V letech 1896 až 1907 učil na průmyslových školách stavebních v Plzni, Písku a na Smíchově.

Žák Kotěry Josef Kalous se v Praze zapsal michelskou plynárnou a ministerstvem vnitra. Nejlepší dílo ale postavil v Brně

Roku 1908 byl jmenován mimořádným profesorem pozemního stavitelství a nauky o stavebních hmotách na českém vysokém učení technickém v Praze, v roce 1912 pak řádným, několikrát zastával funkci děkana Vysoké školy inženýrského stavitelství ČVUT ve Vodičkově ulici.
Byl prvním českým architektem, který na ČVUT získal titul doktora technických věd (1906).
V letech 1903 až 1921 byl redaktorem časopisu Architektonický obzor a předsedou Skupiny architektů při spolku československých inženýrů.

S manželkou Antonií, rozenou Hendlovou (1876 v Berouně – 1904), se kterou se oženil v roce 1898, měl dceru Jiřinu, po smrti manželky se v roce 1907 oženil podruhé s Marií Seemanovou (1884 – 1964). Z tohoto manželství měl děti Marii, Vladimíra a Janu.
Jeho pražské adresy: Na Bělidle 23 (1902), Zborovská 26 (1905), od roku 1906 bydleli v Diezenhoferových sadech 1117/6.

Opuštěnou Kapsovu vilu v Bubenči koupil jeden z nejbohatších Čechů a chce jí vdechnout nový život

Projektoval mnoho veřejných i soukromých budov. Většina z nich mu byla svěřena na základě soutěžních návrhů poctěných ve veřejných soutěžích prvními cenami – záložny v Přerově a Hořovicích, (1893 a 1894), sokolovna ve Dvoře Králové (1894), roku 1895 navrhoval některé pavilony na Národopisné výstavě českoslovanské, s Karlem Hugem Kepkou v roce 1896 projektovali malostranskou sokolovnu (U Lanové dráhy 609/3), postavenou rok poté hradčanským stavitelem Františkem Šafaříkem.

V roce 1898 stavěl zedník z Klenče Jakub Knopf kapli sv. Jakuba v Postřekově (okres Domažlice),
roku 1898 se úspěšně zúčastnil soutěže na Měšťanskou besedu v Plzni.
Roku 1900 vytvořil návrhy na okresní soud a smíchovský okresní dům.
V roce 1902 plánoval dvojdům na nároží Sokolovské třídy a Šaldovy 466-67 (realizace 1905).
Roku 1903 vypracoval návrh vinohradského divadla (realizace 1905-07), také České obchodní školy v Českých Budějovicích, LP 1905 nakreslil pseudogotický hřbitovní kostel sv. Havla v Horních Stakorách u Mladé Boleslavi. V tom čase už se připravovala stavba Národního domu (později Domu Kováků) a smíchovské tržnice na náměstí 14. října (dokončeno 1908).

V letech 1911 podle jeho plánů vyrostly u Kramářovy rezidence vily stavitele Ladislava Myslíka (Na Baště sv. Tomáše 225/1) a vedlejší č. 3 vrchního inženýra Kohouta.

Procházka po hradčanských baštách: proč vznikly a proč jedna z vilek z počátku 20. století nese letopočet 1757?

Před válkou projektoval také Městské divadlo a hotel U beránka v Náchodě, ještě roku 1914 se s Františkem Roithem zúčastnil soutěže na divadlo v Brně.

V období 1912 – 1925 se zabýval rekonstrukcí bývalého cisterciáckého konventu na Zbraslavi.
Po válce pracoval na zámku v Komořanech (obytné části a věže), dvou koloniích v Modřanech a
zahradním městě v Točné u Zbraslavi – to se realizovalo jen zčásti.
Roku 1927 ještě získal druhé místo v soutěži na přemostění nuselského údolí (spolupráce bří. Vyhnálků).

Zemřel v Praze 29. prosince 1954, je pohřben na pražských Malvazinkách (odd. UI, č. hrobu 61).

FOTO: Alois Čenský

Alois Čenský - 1 sv jakub v postřekověAlois Čenský - 2 svtz18Alois Čenský - 3 goAlois Čenský - 4 datab divadelAlois Čenský - 4b kostely a církevní stavby
Další fotky
Alois Čenský - 5 auuAlois Čenský - 0 wiAlois Čenský - 5B bašta tomáše 1 čenský 11Alois Čenský - 5C bašta tomáše 3 čenský 11Alois Čenský - 6 Komořany_Castle,_Prague_Komořany wiAlois Čenský - 7 d čvut

Zdroje: Pavel Vlček, Jiří Hilmera, Encyklopedie architektů, stavitelů… 2004; Jan E. Koula, Lidové noviny, 1938; Jan E. Svoboda, Staletá Praha 1/2012

Dnes, 08:05
A není tomu zase tak dávno, žili tam ještě v 19. století. Ovšem, zatímco ve...
Včera, 16:20
Lvíček malý neboli lvíček zlatý je malá opice, jež má na všech prstech kromě palce...
Včera, 14:02
Wachau je romantické údolí Dunaje v Dolním Rakousku mezi Melkem a Kremží, který je od...
Včera, 12:47
A to konkrétně v tomto životě 85. Džampal Ngawang Lozang Ješe Tändzin Gjamccho, většinou nazývaný...
Včera, 10:30
Symbol vzdoru, i tak by se dala nazvat jedna z nejnavštěvovanějších pražských památek Petřínská rozhledna....
Včera, 09:20
Bodnutí hmyzem znamená pro většinu z nás jen nepříjemné svědění, ale kdo má alergii na...
5.7.2020
Lidé rádi používají různé příměry. Některé jsou používané velmi často a ztrácejí tak na významu....
5.7.2020
Pluto bylo v srpnu roku 2006, a to na pražské vesmírné konferenci, zařazeno mezi trpasličí...
5.7.2020
O podstatě komunistické spravedlnosti se začátkem 50. let u nás přesvědčil americký novinář William Nathan...
5.7.2020
Když v roce 1679 francouzský matematik a fyzik Denis Papin vynalezl hrnec, v němž lze...
Reklama