Bez trojdohody je šance na dostavění nové radnice na Praze 8 minimální, říká radní

9.11.2020
Jitka Kačánová

Jaký je nejnovější vývoj ohledně nedostavěné budovy, která měla být novou radnicí pro Prahu 8?

Na začátek bych chtěl říct, že jsme budovu jako město přebírali ve špatném technickém i ekonomickém stavu, a navíc zatíženou právními spory. To nás vedlo k tomu, že jsme vyhlásili výběrové řízení na společnost, které provede analýzu současného stavu. Konkurz vyhrála společnost Ernst and Young a nyní na základě jejich šetření hledáme řešení jak na naší městské části, tak i ve spolupráci s magistrátem hlavního města Prahy, který má také významný podíl v rozhodování o tom, jak nakládat s tímto majetkem. Městská část chce primárně očistit tento projekt od právních sporů, to znamená vyřešit minulé i současné běžící soudy s Metrostavem. Dále chceme zamezit dalšímu chátrání budovy, což znamená tu budovu co nejrychleji dostavět, byť by ten její účel měl být jakýkoliv. Není podmínkou to, že musí být po dostavění pouze radnice. Kromě dalších cílů by měl být výsledkem i zlepšení ekonomické situace celé městské části.

Vřed Prahy. Strašák Palmovky chátrá dál a dohoda je v nedohlednu

Chcete budovu sami dostavět a následně využívat nebo raději prodat a přenechat někomu jinému?

Když jsme zadávali zpracování analýzy jak naložit s tímto majetkem společnosti Ernst and Young, tak jsme jí dali asi šest variant, které obsahovaly jak prodej, tak takzvanou koncesi. V ní je dlouhodobý pronájem, kdy by si případný developer nebo investor budovu doplatil a pak ji na základě koncesionářského poplatku využíval například 30 let, a pak by ji na základě příslušného ujednání městské části vrátil nazpátek. To znamená, že městská část by se tímto způsobem svého majetku nezbavovala jako při prodeji. Abychom vyčerpali všechny možnosti, bylo tam například i zbourání a následná změna územního plánu a výstavba jiné budovy a tak dále. Dostali jsem se do užšího výběru, kde se prokázalo, že většina variant ekonomicky nedává smysl. Teď je to v podstatě ve fázi, kdy budeme předkládat magistrátu dvě varianty, které vzešly jako realizovatelné. A to je právě buď prodej a nebo koncese.

Metrostav říká že vyhrává jeden Rozhodčí soud za druhým a že je s Prahou 8 obtížná dohoda. Co na to řeknete vy?

Běžící spory tady evidentně jsou. Vzhledem k tomu, že to je u Rozhodčího soudu, tak nemáme v současné době možnost být u standardního soudu. Tři výroku pro nás byly, co se týká výsledku, záporné.

Kdy si myslíte, že by mohla být stavba dokončena?

Na to vůbec nedokáži odpovědět, protože nejsme v tržních podmínkách, jsme na úrovni politiky. Vstupuje tam spoustu rozhodnutí, které nemůže městská část ovlivnit, a vyjadřuje se k tomu i magistrát. Proto nemůžu časový horizont nějak odhadnout.

Podle Metrostavu je také problém to, že po volbách se na radnici pokaždé mění politické priority…

To musím dát Metrostavu za pravdu. To vnímám jako velmi poškozující aspekt celé situace kolem budovy nové radnice Palmovky, protože politické cíle každé garnitury a každé skupiny to nakládání s majetkem, zejména v tomto případě, velmi, velmi poškozují. Naším primárním cílem je dohoda. Myslím si, že jediným východiskem je shoda na městské části, na magistrátu, ale i s historickým partnerem Metrostavem. Bez této trojdohody má celá věc minimální šanci na dokončení.

Tomáš Hřebík (STAN)

Tomáš Hřebík

* 24.10.1979 v Praze
– Radní městské části Praha 8, kde má na starosti organizace a společnosti MČ, kancelář architekta a strategický rozvoj.
– Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze, kde dodnes také přednáší na katedře hospodářské politiky.
– Pracoval v KPMG a pět let provozoval vlastní síť anglických školek.
– Svobodný a bezdětný, sportovec, chalupář a milovník dobrého vína. V budoucnu by se chtěl věnovat chovu ovcí a koz na své menší farmě.


Nepřehlédněte