• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Brňanů je už přes 400 tisíc! Přibylo dětí a aut, ubylo sňatků i rozvodů

  7.6.2024
  Jitka Kačánová

  Jihomoravská metropole se zalidňuje, narodily se zde necelé čtyři tisíce dětí, klesl počet sňatků i rozvodů. Mírně klesla i nezaměstnanost, ceny bytů naopak rostly.

  Počet obyvatel jihomoravské metropole překročil hranici 400 tisíc obyvatel. Díky dalším, kteří ve městě hlášení nejsou, a také těm, kteří tam denně dojíždějí za prací, bývá v Brně přes týden dokonce více než půl milionu lidí denně. O víkendu v něm naopak zůstává jen asi 300 tisíc lidí. Vyplývá to z dat brněnského magitrátu na základě šetření Českého statistického úřadu.

  V Brně je k  trvalému pobytu momentálně registrováno více než 400 tisíc osob, oproti roku 2022 je jich přibližně o 4500 více. V Brně však žije i mnoho obyvatel, kteří ve městě nemají hlášený trvalý pobyt a o kterých se z oficiálních statistik nedozvíme. Navíc během dne přijíždí mnoho lidí za prací, celkem tak stoupá počet lidí až k půl milionu denně přítomných osob. O víkendu se naopak město vyprázdní – jen na hodnotu kolem 300 tisíc osob. Tato čísla jsou známá díky analýzám dat mobilních operátorů. Zajímavostí pak je i to, že přes střed města – po Masarykově ulici – projde v průměrný pracovní den kolem 30 tisíc lidí.

  Méně dětí i studentů

  V roce 2023 se narodilo 3828 dětí, o 220 dětí méně než v roce 2022, což potvrzuje klesající trend v počtu narozených. Oproti roku 2022 se snížil počet sňatků, a na úplné historické minimum klesl i počet rozvodů.

  Nezaměstnanost mírně klesla a pohybuje se okolo 5 % ze všech ekonomicky aktivních obyvatel města. Zároveň meziročně prudce poklesl počet volných pracovních míst.

  Nabídková cena nemovitostí se po mírném poklesu v roce 2022 vrátila na úroveň nad 100 tisíc za metr čtvereční a dál roste.

  Brno je bráno jako vysokoškolské město, v posledních letech ale počet studentů spíše klesal, protože do vysokoškolských let dospívaly demograficky slabší ročníky narozené po roce 1999. Počet vysokoškoláků v roce 2023 mírně vzrostl na téměř 66 tisíc.

  Lepší ovzduší a nárůst kriminality

  Rok 2023 byl vcelku bohatý na srážky, mnohem více než rok 2022. A zlepšuje se i kvalita ovzduší, které v drtivé většině nepřekročilo imisní limity. Klesala i koncentrace chlorofylu v Brněnské přehradě, který je indikátorem rozmnožení řas a sinic. I v Brně se však projevuje oteplování klimatu, což víme díky dlouhodobému sledování meteorologických dat – průměrná teplota v roce 2023 byla 11,5 °C, což je o 0,3 stupňů více, než v roce 2022.

  Magistrát pozorně sleduje i vývoj počtu trestných činů. V roce 2021 se zastavil dlouhodobý pokles jejich počtu a že od roku 2022 lze pozorovat jejich nárůst na necelých 10 tisíc. Na druhou stranu stále klesá počet evidovaných přestupků, kterých bylo v roce 2022 necelých 106 tisíc.

  Více cestování

  Výzvou pro město je neustále rostoucí mobilita obyvatel, která byla v předešlých letech tlumena omezeními spojenými s pandemií, ale nyní o to více expanduje. Stále významně roste počet evidovaných motorových vozidel – meziročně přibylo téměř šest tisíc osobních aut. V přepočtu je v Brně 591 osobních automobilů na jeden tisíc obyvatel včetně dětí.

  Rok 2023 znamenal oproti pandemickým rokům 2020 a 2021 prudký nárůst osobní letecké dopravy a počty odbavených cestujících výrazně přesáhly úroveň „předkovidových“ let. Brněnské letiště odbavilo v roce 2023 rekordních 686 867 cestujících.

  Brno v číslech

  Od roku 2017 tradiční jarní statistická kampaň spojená s venkovní výstavou. „Ta z velkého množství dat pro veřejnost shrnuje, jak se město vyvíjí, v čem je silné a kde ho naopak tlačí bota,“ popsali ji její organizátoři.

  Přehledné panely, které jsou k vidění na Mendlově náměstí až do 28. června, informují Brňany a návštěvníky jihomoravské metropole o tom, jaký je průměrný obyvatel Brna, o počtu sňatků, rozvodů, narození či úmrtí, o tom, jaký je typický návštěvník města z tuzemska i zahraničí a co nejčastěji navštěvují. Dozvíte se s nich také, kolik studentů navštěvuje tamější vysoké školy a co na nich studuje, nebo kde bydlí. Další panely se věnují životnímu prostředí, cenám bytů a pronájmů, názvům a délkám ulic, nebo tomu, kolik jich nese název po ženách a kolik po mužích. Nesou rovněž informace z gastronomie, dopravy, vzdělanostní struktuře, věkové pyramidě, počtu cizinců nebo velikosti městských částí podle počtu obyvatel.

  Zdroj: Magistrát města Brno  Nepřehlédněte