Brněnští vědci budou zkoumat zadržování vody z lesních cest

24.6.2022
Jan Štoll

Voda z lesních cest je povětšinou sváděna tak, aby rychle odtekla a nenarušovala lesní cesty. V době zvyšování teplot bude ale nutné tento postup změnit a lépe s vodou hospodařit. Vědci z Mendelovy univerzity v Brně a České zemědělské univerzity proto navrhnou nové řešení.

České lesy jsou protkané sítí dopravních cest. Využívají je především vlastníci a lesnické firmy, které v nich hospodaří ale i turisté. Svod vody směrem dolů ze svahu se v současné době řeší především tak, aby cesty nenarušoval. Voda rychle odtéká v propustcích pod cestou směrem do údolí. Vědci ale do budoucna budou navrhovat i jiná řešení, například pomocí vsakovacích zařízení. „Tím by se voda tak rychle neztrácela a v lese zůstala,“ uvedla Valerie Vranová z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

Aktuální projekt reaguje na výzvu Ministerstva zemědělství, které výzkum podpořilo částkou cca 15 milionů korun. „Motivací je popsat vliv lesních cest a ostatních tras opatřených navrhovanými technologiemi na vodní režim v jejich okolí. Výstupem budou technická doporučení pro navrhování nových nebo úpravu stávajících konstrukcí objektů lesní dopravní sítě,“ uvedla Vranová.

Vědci chtějí posílit zasakování vody do půdního prostředí a její lepší distribuci v lese, zkoumat budou reakci dřevin a lesních porostů na navržené stavebních úpravy. „Pokud změníme tok vody a navrhneme například místo odtoku vsakování, měli bychom na jednotlivých stromech, hladině podzemní vody a vlhkosti půdy potvrdit, že jsou opatření funkční,“ uvedla Vranová. Vědci budou dál řešit vhodnost různých typů protierozních opatření na ostatních trasách pro lesní dopravu s ohledem na utužení půdy pojezdem speciální lesnické techniky. „Mezi posuzované budou zařazeny jednak metody zadržení vody soustředěné ze zpevněných ploch, používaných v současnosti v urbanizovaném území a dále metody dlouhodobě používané jako je hrazení bystřin a strží,“ dodala Vranová. Projekt je tříletý a potrvá do konce roku 2024.

sto


Témata:

Nepřehlédněte