Celý národ miloval televizního F. L. Věka. Jeho předobraz si ale také vytrpěl svoje

11.4.2019
Václav Pavlík
Další fotky

Do základní školy začal František chodit v Dobrušce, ale dokončil ji roku 1782 v Praze, kde žil od roku 1779. Potom studoval v Praze na piaristickém gymnáziu. V té době se začal stýkat s českými vlastenci, např. s Krameriem. V polovině 80. let se vrátil domů do Dobrušky, protože musel převzít kupecký obchod svého otce. Kromě prodeje zboží denní potřeby, začal svým zákazníkům půjčovat i české noviny a knihy. Později zde zřídil externí pobočku Krameriova vydavatelství „Česká expedice“. Do roku 1806 měla Hekova knihovna na 3300 svazků s různou tematikou vč. filosofických, přírodovědných a historických děl. Hek se snažil i o založení divadla, ale opočenská vrchnost mu k tomu nedala povolení. Roku 1792 se F. V. Hek oženil a dál pokračoval ve své vlastenecké činnosti.

Seriál Sanitka je pro českého diváka stále kultovním dílem ze života těch, co zachraňují lidské životy. Souhlasíte?

Velké neštěstí ho postihlo 9. května 1806, kdy jeho dobře prosperující obchod při velkém požáru města vyhořel. Téhož roku v Dobrušce začal působit kaplan Josef Liboslav Ziegler, se kterým Františka pojilo dlouholeté přátelství v duchu vlastenectví. Roku 1811 došlo v důsledku špatné hospodářské situace zaviněné napoleonskými válkami k bankrotu Rakouského císařství. Měna se zhroutila a hodnota peněz se propadla na 20 % své původní hodnoty. Bankovky i kovové mince byly za novou platnou měnu vyměňovány v poměru 1 ku 5. Nastala tedy situace podobná měnové reformě v roce 1953, kdy u nás po pětiletém „úspěšném“ vládnutí komunistické strany rovněž nastal státní bankrot. Bankovky se měnily ve stejném poměru, 1 ku 5, ale každému pouze do výše 300 Kč, úspory v peněžních institucích potom v poměru 1 ku 50. Hotovost nad 300 Kč a mince se neměnily vůbec.

Popelce je padesát. Narozeniny slaví knížkou a vínem, nechyběl ani dort se střevíčky

František tehdy byl, stejně jako většina dalších lidí, touto devalvací měny výrazně poškozen. Roku 1823, po smrti své ženy, se vzdal obchodu, prodal zbytky svého majetku a odešel z Dobrušky. Poté mj. působil v saském Herrnhutu, kde pomáhal potomkům bratrských exulantů s překladem českých listin do němčiny. Poslední léta života strávil u své provdané dcery Ludmily Šotolovské v Kyšperku (dnešní Letohrad), kde 4. září 1847 zemřel a byl tam pohřben na právě nově zřízeném hřbitově.

FOTO: F. Vl. Hek – F. L. Věk

F. Vl. Hek – F. L. Věk - František Vladislav Hek (1769 – 1847) – Kyšperská historická encyklopedieF. Vl. Hek – F. L. Věk - Česká televize 2F. Vl. Hek – F. L. Věk - Česká televize 5F. Vl. Hek – F. L. Věk - Matriční záznam o úmrtí Františka Vladislava Heka – wikipedieF. Vl. Hek – F. L. Věk - Rodný domek Františka Vladislava Heka v Dobrušce wikipedia
Další fotky
F. Vl. Hek – F. L. Věk - Světnice – rodný dům F. V. Heka – Český rozhlas DvojkaF. Vl. Hek – F. L. Věk - Obchod – rodný dům F. V. Heka – Český rozhlas DvojkaF. Vl. Hek – F. L. Věk - Pomník Františka Vladislava Heka v Dobrušce – wikipediaF. Vl. Hek – F. L. Věk - Náhrobní deska – Český rozhlas DvojkaF. Vl. Hek – F. L. Věk - Česká televize 3F. Vl. Hek – F. L. Věk - Česká televize 4F. Vl. Hek – F. L. Věk - Česká televize 6F. Vl. Hek – F. L. Věk - Česká televize 7F. Vl. Hek – F. L. Věk - Česká televize 8F. Vl. Hek – F. L. Věk - Česká televizeF. Vl. Hek – F. L. Věk - Česká televize98F. Vl. Hek – F. L. Věk - FDb 2F. Vl. Hek – F. L. Věk - FDb 3F. Vl. Hek – F. L. Věk - FDb 4F. Vl. Hek – F. L. Věk - FDbF. Vl. Hek – F. L. Věk - Filmer 2F. Vl. Hek – F. L. Věk - FilmerF. Vl. Hek – F. L. Věk - Filmová místaF. Vl. Hek – F. L. Věk - Novinky.cz 2F. Vl. Hek – F. L. Věk - Novinky.czF. Vl. Hek – F. L. Věk - Osobnosti.czF. Vl. Hek – F. L. Věk - WebgardenF. Vl. Hek – F. L. Věk - SerialZone.czF. Vl. Hek – F. L. Věk - SMS.czF. Vl. Hek – F. L. Věk - youTube 2F. Vl. Hek – F. L. Věk - youTube 3F. Vl. Hek – F. L. Věk - youTube 4F. Vl. Hek – F. L. Věk - youTube

Nejvlastnějším projevem Hekovy literární tvorby jsou epigramy, ve kterých velmi ostře kritizoval nejen poměry v jeho rodném městě. Při jejich čtení je snadné si uvědomit, jak jsou aktuální i dnes a že jednání a chování lidí se od Hekovy doby přes veškerou výchovu dodnes příliš nezměnilo. Tak třeba:

Ze semene kopřivy neroste lilium.

Koflík prázdný, byť i všecek zlatý byl, žízeň přece neuhasí.

Co prospěje tobě, že jazyk Boha chválí, jestliže ho i svědomí tvé nechválí?

Jistější je dnes nežli zítra.

Blaze domu, v němž rozšafná vládne matka.

Každý hraje, jak mu padne kostka; dobrý ale hráč dovede i se špatnou kostkou vyhrát.

Nehroz se, děťátko, mračna: nad mračnami Slunce.

Snáze nalezne chudoba dobrodince nežli přítele.

Čím větší vůl, tím více titulů.

 Nepřehlédněte