Co musí obsahovat vydaná faktura a jak si fakturaci usnadnit

26.11.2021
Redakce

Vystavené faktury mohou u každého podnikatele vypadat jinak. Záleží na tom, jestli jste plátci DPH nebo vedete účetnictví. Udělejte si jasno v tom, co na faktuře musíte uvést.

 

Povinné údaje na faktuře stanovuje občanský zákoník. Ale pokud jste plátce DPH, vystavujete daňové doklady a jejich obsah se řídí zákonem o DPH. Nejprve si udělejte jasno v tom, do které skupiny se řadíte podle vztahu k DPH.

 

 • neplátce DPH a nevedete účetnictví,
 • neplátce DPH a vedete účetnictví,
 • plátce DPH.

Když jste neplátce DPH a nevedete účetnictví

V takovém případě musíte při fakturaci myslet na nejméně povinných údajů. V každém případě na faktuře uveďte informace o dodavateli (tedy o vás):

 

 • jméno a příjmení (v případě OSVČ),
 • název firmy (v případě s. r. o.),
 • sídlo firmy nebo fyzické osoby (fakturační adresa),
 • IČ,
 • označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsaní (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.).

 

Ostatní údaje povinné nejsou. Pro přehlednost a také pro případ kontroly finančního úřadu však doporučujeme na každou fakturu uvádět také:

 

 • sdělení, že nejste plátce DPH,
 • údaje o odběrateli (stejné jako údaje o dodavateli výše),
 • slovní a číselné označení dokladu (například Faktura 05072019),
 • popis zboží nebo služby, za které je faktura vystavena,
 • peněžní sumu – celkově nebo podrobně (cena za měrnou jednotku a označení množství),
 • datum vystavení faktury.

Když jste neplátce DPH, ale vedete účetnictví

Účetnictví vedou povinně všechny právnické osoby nebo třeba fyzické osoby s příjmy nad 25 milionů korun ročně, ale dobrovolně ho mohou vést i OSVČ.

 

Pokud vedete účetnictví, povinných údajů přibývá. Vystavená faktura musí obsahovat:

 • jméno a příjmení dodavatele (v případě OSVČ),
 • název firmy (u s. r. o.),
 • fakturační adresu (sídlo fyzické osoby nebo firmy),
 • IČ,
 • označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsaní (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík a podobně),
 • údaj o zápisu včetně oddílu a vložky (u právnických osob),
 • popis zboží nebo služby, za které jste fakturu vystavili,
 • fakturovanou částku (může být uvedená celkově i rozepsaná na měrné jednotky a s označením množství),
 • a datum vystavení faktury.

Když jste plátce DPH

Jako plátce vystavujete daňový doklad (někdy označuje také jako faktura – daňový doklad). Ten podléhá zákonu o dani z přidané hodnoty. Nezáleží přitom na tom, zda je příjemce faktury plátce, či neplátce DPH. Údaje, které uvádíte na faktuře, to nijak neovlivní.

 

Mezi údaje, které jako plátci DPH na faktuře povinně uvádíte, patří:

 

 • jméno a příjmení (v případě OSVČ),
 • název firmy (v případě s. r. o.),
 • sídlo firmy nebo fyzické osoby (fakturační adresa),
 • IČ,
 • označení registru, ve kterém jste jako podnikatelé zapsaní (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.),
 • v případě právnické osoby údaj o zápisu včetně oddílu a vložky,
 • daňové identifikační číslo dodavatele (pokud je plátcem DPH i odběratel, tak také DIČ odběratele),
 • datum vystavení faktury,
 • v případě, že se liší od data vystavení dokladu, uveďte den uskutečnění zdanitelného plnění – ve většině případů jde o den dodání zboží nebo služby či přijetí platby,
 • rozsah a druh dodávané služby nebo množství a druh dodávaného výrobku,
 • základ daně,
 • sazba daně,
 • výše daně – musí být uvedena v českých korunách.

Razítko ani podpis uvádět nemusíte

Žádný zákon vám neukládá povinnost opatřit své faktury razítkem nebo podpisem. Pokud ale potřebujete zavést do účetnictví faktury přijaté, musíte je podle zákona o účetnictví při převzetí podepsat.

Fakturační program vám usnadní práci a ušetří čas

Pokud si stále nejste jistí, jak vystavit fakturu správně, pomůže vám šikovný fakturační nástroj, jako je například iDoklad. Stačí vyplnit údaje o své firmě či živnosti a nikdy se vám nestane, že by faktura byla v rozporu s legislativou.

 

Díky jednoduché aplikaci vystavíte faktury během pár minut odkudkoliv. Najdete v ní i přehledy o příjmech a výdajích, takže ihned vidíte, jak se vašemu podnikání daří. Vyzkoušejte si iDoklad zdarma.

 

Pro další tipy na podnikání sledujte novou Miniakademii, která radí jak začínajícím subjektům v krušných začátcích, tak i zkušenějším jedincům čelit všem nástrahám podnikání.


Témata:

Nepřehlédněte