• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Další komplikace pro středočeskou část D3. V únoru propadl důležitý dokument

  14.4.2022
  Jan Štoll

  Výstavba dálnice D3 přes středočeské Posázaví má před sebou další komplikaci. Začátkem letošního února propadlo kladné posouzení dopadu stavby na životní prostředí. Ředitelství silnic a dálnic tak žádá už podruhé ministerstvo životního prostředí o jeho prodloužení.

  Stanovisko EIA, tedy posouzení vlivu stavby na obyvatele a jejich životní prostředí, byla pro středočeskou D3 vydáno v roce 2012. Dokumentace vznikla na základě podkladů z let 1970–2010. Platnost stanoviska skončila v roce 2017. Následně byla prodloužena o dalších pět let rozhodnutím Ministerstva životního prostředí. „Další prodloužení by bylo v rozporu se zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí hned ze tří důvodů: původní dokumentace, na niž se EIA odvolávala, obsahuje dnes již neaktuální data o předmětném území a záměru; aktuálně existují podstatné změny ve stavu životního prostředí, ve stupni poznání a metodiky; aktuálně existují nové problémy, jež původní EIA pochopitelně nereflektuje.“ říká Roman Andres z iniciativy Alternativa středočeské D3, která je proti výstavbě dálnice přes Posázaví.

  Podle Ředitelství silnic s tím ale problém není. „Do rozhodnutí Ministerstva životního prostředí je toto stanovisko stále platné. K žádným změnám ani doplněním nedošlo a sami čekáme na rozhodnutí, jehož součástí bude i doba jeho prodloužení,“ uvedl mluvčí ŘSD Martin Buček.

  „Od ministerstva životního prostředí žádáme, aby v souladu s platnými předpisy žádost o prodloužení zastaralého stanoviska EIA zamítlo a požadovalo nové zjišťovací řízení, které bude odrážet současný stav území, aktuální data o životním prostředí, platné metodiky a reagovat na aktuální problémy – například klimatickou změnu,“ dodává Andres.

  Miliarda za kilometr

  Odpůrci také uvedli, že nacenění stavby je zastaralé a dostavba spojky na Prahu bude kvůli vybrané trase enormně vysoká. Poukázali na posudek soudního znalce v oboru stavebnictví a geotechniky Josefa Rotta, podle nějž je projekt dálnice tak, jak ho prezentuje ŘSD, nezpůsobilý k výstavbě. Nejnáročnější a nejkomplikovanější stavby mají vznikat v prostředí postiženém středověkou těžbou kovů poblíž Bohulib. K eliminaci rizik chce ŘSD zbudovat novou průzkumnou štolu a spustilo podrobný geotechnický průzkum čítající 3000 vrtů. „Navzdory těmto skutečnostem i navzdory významnému zdražování výstavby dálnic obecně ministerstvo dopravy uvádí stále tutéž pořizovací cenu dálnice, která byla vypočítána už v roce 2015. I tato částka – bez aktualizace nákladů – by ze středočeské D3 činila nejdražší dálnici v Česku s poměrem více než jedna miliarda Kč na jeden kilometr. Jak je nicméně zřejmé, reálná částka by byla vyšší,“ uvedla Alternativa.

  Ministerstvo dopravy projekt dlouhodobě obhajuje. Trasa přes Posázaví byla opakovaně vyhodnocena jako ekonomicky smysluplná a pro obyvatele nejvhodnější, uvedl mluvčí ministerstva Martin Brychta. „Jsme si vědomi citlivosti průchodu trasy D3 územím středních Čech. Nicméně jsme přesvědčeni, že technický návrh dálničního tělesa včetně objektů je možné vyprojektovat tak, aby nebylo toto území nijak znehodnoceno,“ dodal Brychta.

  Podle Brychty však není nic špatného či neobvyklého na tom, že se pracuje s hodnocením z roku 2015. Ekonomická hodnocení se podle něj neaktualizují každoročně, ale když je to potřeba. K aktualizaci se přistupuje, když se výrazně změní charakter objektů na stavbě, například přibudou nové mosty, nebo vzrostou náklady o víc než 10 procent. „Do doby ukončení územního řízení navíc nemá smysl ekonomiku aktualizovat, to se udělá až po zapracování všech připomínek, a především po vydání územního rozhodnutí,“ dodal Brychta.

  Alternativa navrhuje D3 nedostavět a využít stávající silnice I/3. „Co se týče alternativního návrhu, tedy přidání pruhů ke stávající I/3 a výstavbě obchvatů dotčených měst a obcí, ministerstvo dopravy tuto variantu dlouhodobě odmítá a již několikrát vyvrátilo, že by rozšíření silnice I/3 mohlo nahradit plánovanou dálnici D3 v západním koridoru,“ uvedl mluvčí. Podle něj se nelze domnívat ani to, že pro obsluhu celého východního prostoru od Vltavy, tedy Benešovska, Táborska a Třeboňska, může sehrát nějakou roli dálnice D4.

  D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Zatímco v jižních Čechách se stavělo, ve šedesátikilometrový úsek ve středních Čechách je teprve na začátku schvalovacího procesu.

  STO/ČTK  Nepřehlédněte