Další unikátní nález pod Řípem. Odkryli ho archeologové z Plzně

17.10.2021
Andrea Jančová

Archeologové z Plzně a Prahy zkoumají poblíž hory Říp druhou unikátní pravěkou takzvanou dlouhou mohylu. U obce Vražkov ukrývala dva hroby z pozdní doby kamenné. S nedávným objevem v nedalekých Dušníkách představuje další rituální monument, které se v pozdní době kamenné soustředily v okolí tehdy posvátné hory.

Čeští vědci zároveň provádějí rozsáhlé chemické rozbory půdy. Výzkum přináší nové informace o bezmála 6000 let starých pohřebních stavbách střední a západní Evropy.

Vražkovská mohyla byla na rozdíl od unikátně zachovalé stavby s pohřbem dítěte v Dušníkách hodně poničena erozí a orbou. „Zachoval se jen obvodový příkop a dvě hrobové jámy, které jsou rovněž částečně poškozeny orbou,“ řekl vedoucí výzkumu Petr Krištuf z katedry archeologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Byla objevená pomocí letecké archeologie na konci 90. let 20. století. Plzeňští vědci ji zkoumají s Centrem pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Fakultou ekologie České zemědělské univerzity. Podle Krištufa jde z evropského pohledu o první systematický výzkum dlouhých mohyl.

„Dlouhé mohyly se v té době stavěly v celé severozápadní Evropě, a naše země se tak tímto architektonickým projevem hlásí ke kulturnímu okruhu západní atlantické civilizační tradice. Zaměřujeme se též na otázky spojené s vnímáním krajiny a významem hory Říp pro rituální aktivity pravěkých lidí,“ řekla Jan Turek z Centra pro teoretická studia UK. Mohyla ve Vražkově nepatří mezi největší. Je asi 31 metrů dlouhá a 11 metrů široká. V první byl uložen dospělý jedinec bez milodarů. Druhou silně poničila orba, ta obsahovala lidské kosti a rozbitou keramickou nádobu.

Výsledky představí archeologové veřejnosti na Mezinárodním dnu archeologie 16. října přímo v lokalitě.

Zdroj :vz/ ZČUNepřehlédněte