Děti z celého světa vystaví svá díla na šestce

15.9.2020
Zuzana Půrová

Galerie Makráč je výstavní síň Ústavu makromolekulární chemie AV ČR a výstavy pořádá pravidelně. Tato, která bude zahájena začátkem října, poskytne návštěvníkům možnost nahlédnout do světa chemie očima dětí z celého světa. Vystaven bude výběr vítězných děl ze 47. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice.

Nahlédněte do světa chemie očima dětí

Téma bylo vybráno u příležitosti 150. výročí vzniku Mendělejevovy periodické soustavy prvků, jednoho z pilířů moderní chemie. Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice je jednou z největších světových přehlídek dětské tvorby. Koná se pravidelně od roku 1967 a založena byla k uctění památky dětských obětí z české obce Lidice, zavražděných německými nacisty, a všech dalších dětí, které zahynuly ve válečných konfliktech. Téma výstavy každý rok navrhuje Česká komise pro UNESCO společně s Památníkem Lidice. Na mezinárodní se původně národní výstava proměnila v roce 1973.

Letní kino u Keplera zahájilo třetí sezónu

Rok co rok se do výtvarného klání přihlásí tisíce dětí z několika desítek zemí světa, soutěžit mohou předškoláci, školáci a studenti od 4 do 16 let. Ve 47. ročníku porota posuzovala více než 15 tisíc dětských prací ze sedmi desítek zemí světa. Před dvěma lety získala výstava ocenění Gratias agit od ministra zahraničních věcí za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

21 podob normalizačních sbírek

Do 28. září potrvá v galerii Makráč výstava 21 galerií, 21 podob normalizačních sbírek. Ta připomíná, že před padesáti lety započal v oblasti kultury tzv. normalizační proces, který citelně zasáhl také galerijní provoz.

Nejenže ukončil několikaleté období relativně liberálního rozhodování o akvizicích uměleckých předmětů a v obecné rovině tak přerušil kontinuitu sbírkotvorné činnosti, ale polovinu regionálních galerií působících na území Čech navíc postihl změnami ve vedení, ať už cestou odvolání původních ředitelů v rámci politických prověrek, v důsledku doznívajících opatření a pohybů ve státních a stranických aparátech nebo sloučením provozu s muzeem.

Výstava nastiňuje, jaká byla skladba uměleckých předmětů získaných do českých galerijních sbírek, v jakých aspektech se instituce lišily a čím byly tyto odlišnosti zapříčiněny. Galerie Makráč se nachází ve vstupní chodbě ústavu, je volně přístupná veřejnosti každý všední den od 8.00 do 18.00 hodin.

 Nepřehlédněte