Druhá etapa výstavby obchvatu Slaného by měla být hotova letos v listopadu

7.7.2020
Martin Solar

Obchvat Slaného byl projektován s cílem dopravně odlehčit Slanému a dalším obcím v okolí na silnici I/16 a zvýšit bezpečnost a plynulost silničního provozu.

V současné době běží II. etapa výstavby v délce necelých 6,4 km zhruba v úseku Žižice-Velvary, který po dokončení naváže na již vybudovaný a zprovozněný úsek v rámci I. etapy dlouhý 6,5 km. Zhotovitel, kterým je společnost Strabag, přislíbil, že nový úsek zprovozní v polovině listopadu 2020 včetně připojovacích větví a dokončí v květnu následujícího roku. Dokončovací práce spočívající zejména v terénních úpravách, výsadbě zeleně či odstranění a rekultivaci provizorní silnice, kam je nyní doprava převedena, by již neměly mít dopad na plynulost dopravy.

Původní termín (konec roku 2019) nebylo možno dodržet z důvodu prodloužení základního archeologického průzkumu, který zdržel zahájení výstavby téměř o jeden rok. V současné době i s ohledem na odsouhlasený harmonogram prací to vypadá, že pokud nenastanou nějaké nepředvídatelné okolnosti, by se vše mělo stihnout.  Předpokládá se, že v 2. polovině listopadu bude kompletní obchvat Slaného předán řidičům do užívání.

Lidé v zemljankách nežili jen v Rusku, ale i na MělnickuNepřehlédněte