• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Důležitá je shoda všech, říká k výstavbě ve Staré Boleslavi místostarosta Homolka

  15.1.2018
  Andrea Cerqueirová
  Další fotky

  Podle místostarosty Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi Hynka Homolky je změna územního plánu u lokality Nad Pramenem, o které jsme informovali především z pozice místních obyvatel, opravdu vyvolána záměrem na stavbu “obchvatu” Staré Boleslavi (investorem stavby je Středočeský kraj), na který je již vydáno územní rozhodnutí. Příští komise pro změnu územního plánu, která se bude zabývat zejména postupem, jak se budou předložené námitky ke změnám územního plánu vypořádávat, je svolána na středu 24. ledna 2018.

  V současné době je na stávajících polích a loukách zvažována nerušící průmyslová výroba. Podle Homolky zřejmě bude předložen návrh na zadání hlukové studie, která by vyvrátila stanovisko krajské hygieny, respektive podpořila, zřejmě veřejností přijatelnější, variantu bydlení.

  FOTO: Stará Boleslav – obchvat, výstavba

  Stará Boleslav – obchvat, výstavba - Brandýs – obchvatStará Boleslav – obchvat, výstavba - Brandýs – obchvatStará Boleslav – obchvat, výstavba - Brandýs – obchvatStará Boleslav – obchvat, výstavba - Brandýs – obchvatStará Boleslav – obchvat, výstavba - Brandýs – obchvat
  Další fotky
  Stará Boleslav – obchvat, výstavba - Brandýs – obchvatStará Boleslav – obchvat, výstavba - Brandýs – obchvatStará Boleslav – obchvat, výstavba - Brandýs – obchvatStará Boleslav – obchvat, výstavba - Brandýs – obchvatStará Boleslav – obchvat, výstavba - Brandýs – obchvatStará Boleslav – obchvat, výstavba - Brandýs – obchvatStará Boleslav – obchvat, výstavba - Brandýs – obchvatStará Boleslav – obchvat, výstavba - Brandýs – obchvat

  Důležitá je všeobecná shoda

  „V rámci územního plánu, který může být snadno zneužit jako „zbraň“ či se stát „zlatou žilou“, je zapotřebí posílit zejména jeho funkci „hlavního nástroje“ pro regulaci a řízený rozvoj města s dlouhodobým přesahem. Proto, má-li být územní plán skutečně takovým strategickým nástrojem, musí odrážet celospolečenský koncensus, tedy shodu zájmů vlastníků nemovitostí s přáním veřejnosti a vizí reprezentantů města,“ uvedl.

  Pokud by, v rámci změn územního plánu nemělo k takovému celospolečenskému koncensu dojít, pak je podle jeho slov bezesporu lepší zachovat „Status Quo“ a tedy raději územní plán v takové konkrétní sporné situaci neměnit. „Zjednodušeně: Bez všeobecné shody není změny územního plánu,“ dodal.

  Občané Staré Boleslavi jsou proti zvažované průmyslové zóně. Bojí se zničení historického rázu města

  Kdo proti sobě stojí?

  Proti sobě podle něj stojí tři početné “zájmové” skupiny. „Za prvé celkem 78 vlastníků pozemků, které obchvat poměrně necitlivě dělí vedví, kteří své pozemky dobrovolně nechtějí kraji prodat (obchvat je veřejně prospěšnou stavbou a pozemky lze za náhradu vyvlastňovat). Požadují buď, aby kraj nebo město vykoupilo jejich pozemky celé (kraj za pozemky pod obchvatem nabízí 410 Kč/m) a nebo, aby mohli na zbylých pozemcích stavět, a to nejlépe rodinné domy (rodinný dům může obsahovat až 4 byty),“ uvedl pro Náš REGION Hynek Homolka.

  Druhou zájmovou skupinou jsou podle jeho slov vlastníci přibližně 70 rodinných domů v lokalitě Mělnické předměstí, kteří se „cítí ohroženi jednak výstavbou samotného obchvatu, ale zejména mají panickou hrůzu z výstavby průmyslové zóny “alá Počernice” podél budoucího obchvatu. Další skupinou pak „asi 150 domácností, které bydlí podél ulic Boleslavská / Okružní, kde každý den projíždí 9 tisíc automobilů, z toho 1 500 kamiónů, a kteří, mimo jiné i naší volbou, požadují výstavbu obchvatu, respektive přejí si, aby se město aktivně zasadilo za výstavbu obchvatu“.

  Plánovaná stavba průmyslových hal u Zdib vadí občanům. Chystá se veřejné projednání

  Byly dvě varianty návrhu: Bydlení a „nerušící výroba“

  „V přípravné fázi projednání změn územního plánu v rámci speciálně zřízené komise (členy jsou pověřený zastupitel, zástupce pořizovatele – stavební úřad, projektant, tři předsedové komisí dopravy + územního rozvoje + životního prostředí) zpracovatel pořídil dva návrhy řešení území podél obchvatu, a to jednak variantu “bydlení” a dále variantu “nerušící výroby” a tyto varianty předložil dotčeným orgánům státní správy, kdy zejména krajská hygiena variantu bydlení nedoporučila. Apropo dnes lidi bydlící podél rušné komunikace chtějí obchvat a kam budou chtít obchvat v budoucnu posunout ti, kteří si u něj pořídí své hlučné a prašné nové bydlení?“ pokračoval Homolka.

   

  Náměty: Nerušící výroba / bydlení

  Zejména s ohledem na stanovisko hygieny zpracovatel pro veřejné projednání změn územního plánu podle slov Homolky rozpracoval a zpřísnil variantu “nerušící výroby“. „A to v duchu drobného živnostenského podnikání v kombinaci s bydlením (jednoduše řečeno – u obchvatu podnikám a vpředu bydlím), když vlastní umístění staveb (max. 28 pozemků nerušící výroba v kombinaci s bydlením + 18 pozemků čistě pro bydlení), které mají zejména odstínit a odhlučnit budoucí obchvat, bude přesně určeno regulačním plánem (podrobný a závazný nástroj regulace území s přesným umístěním i vzhledem přípustných staveb). Tedy rozhodně ne žádné haly, žádné sklady, ale skutečně drobné živnostenské či zemědělské podnikání s přípustným částečným využitím pro bydlení,“ doplnil.

  Všenorští rozhodovali v referendu o výstavbě. A někdo nebude mít radost

  Občané projevili zájem o jednání

  „Veřejné projednání takto předloženého návrhu změny územního plánu se však bohužel nesetkalo téměř s žádným zájmem občanské veřejnosti. Zejména díky iniciativě pověřeného zastupitele pana Zdenka Adámka pak pořizovatel, mimo standardní proces projednávání, svolal neformální setkání s občany nad návrhy změn územního plánu, které již bylo s hojnou účastí občanů, kteří projevili velmi výrazně svůj nesouhlas s “průmyslovou zónou” a své obavy pak následně formulovali a požádali pověřeného zastupitele, aby podal proti návrhu řešení “nerušící výroby” námitku, když případně preferují variantu “bydlení”. Na svém posledním zasedání pak rada města vzala na vědomí, že taková námitka k projednávání změn územního plánu bude pověřeným zastupitelem podána,“ zrekapituloval Homolka.

  FOTO: Stará Boleslav – obchvat, výstavba

  Stará Boleslav – obchvat, výstavba - Brandýs – obchvatStará Boleslav – obchvat, výstavba - Brandýs – obchvatStará Boleslav – obchvat, výstavba - Brandýs – obchvatStará Boleslav – obchvat, výstavba - Brandýs – obchvatStará Boleslav – obchvat, výstavba - Brandýs – obchvat
  Další fotky
  Stará Boleslav – obchvat, výstavba - Brandýs – obchvatStará Boleslav – obchvat, výstavba - Brandýs – obchvatStará Boleslav – obchvat, výstavba - Brandýs – obchvatStará Boleslav – obchvat, výstavba - Brandýs – obchvatStará Boleslav – obchvat, výstavba - Brandýs – obchvatStará Boleslav – obchvat, výstavba - Brandýs – obchvatStará Boleslav – obchvat, výstavba - Brandýs – obchvatStará Boleslav – obchvat, výstavba - Brandýs – obchvat

   


  Témata:

  Nepřehlédněte